You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
 1. Homepage
 2. Productnieuws
 3. Netvoedingen
 4. Zekeringen met bewakingsfunctie voor het 24V-stroomcircuit

Zekeringen met bewakingsfunctie voor het 24V-stroomcircuit

 • Modulair en selectief afzekeren van machines en installaties
 • Door de betrouwbare zekeringen kunnen aderdiameters van kabels worden verkleind
 • Potentiaalmodules voor een gemakkelijke bekabeling als optie leverbaar
 • Detectie van de oorzaak van de activatie (via IO-Link)
 • Stroom- en spanningsmeting in elk kanaal (via IO-Link)

Veiligheid aan de 24V-zijde
In tegenstelling tot de primaire 230V-zijde wordt het afzekeren van het secundaire stroomcircuit vaak verwaarloosd. Een bijkomstig probleem is dat in het geval van een storing in het 24VDC-circuit de normale mechanische zekeringen vaak niet inschakelen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij lange aansluitkabels. Met de elektronische beveiliging van ifm wordt het stroomcircuit optimaal bewaakt en zo nodig op een betrouwbare wijze afgeschakeld. Ook selectief afschakelen van afzonderlijke stroomcircuits is mogelijk. Daardoor kunnen de aderdiameters van kabels in het circuit van de geschakelde voedingen worden verkleind. Bij de nieuwe, instelbare zekeringsmodules kan de inschakelstroom worden ingesteld. Zo kunnen de stroomcircuits van de installatie optimaal worden aangepast aan de machine. De optionele potentiaalmodules zijn een uitbreiding op het zekeringsblok en maken het tot een intelligent bekabelingssysteem. Met de IO-Link-variant zijn bovendien belangrijke diagnosegegevens te evalueren.

Modulaire montage
Het systeem is modulair opgebouwd en bestaat uit een kopmodule voor de voeding van maximaal 40 A. Daaraan kunnen dan zekeringsmodules worden gekoppeld. Dat gebeurt via een simpel klapmechanisme, geheel zonder bruggen, jumpers en iets anders. Potentiaalmodules verdelen de stroomcircuits en bekabelen de aardingskabels. Eenvoudige montage en minimale bekabelingswerkzaamheden besparen kosten en tijd. Bij de standaardversie kan de gebruiker tot 10 en bij de IO-Link-variant tot 8 zekeringsmodules op een kopmodule aansluiten.

Varianten
De modules beschikken naast het afzekeringsmechanisme ook over een led die aangeeft of de module geactiveerd is, of hij actief is en hoe ver het belast is. Met behulp van een druktoets kan elk kanaal afzonderlijk worden in- en uitgeschakeld resp. gereset. De voedingsmodule beschikt daarnaast over een verzameluitgang voor een waarschuwingsmelding, voor het geval een module ingeschakeld is.

Meer transparantie met IO-Link
De IO-Link-versie bezit dezelfde functies, maar bij elke kanaal is er nog extra informatie:

 • actuele nominale stroom (1 byte cyclisch)
 • Uitgangsspanning (acyclisch)
 • Inschakelteller / tripcounter (acyclisch)
 • actuele apparaat status (1 byte cyclisch):
  – Kortsluiting
  – Overbelasting
  – Onderspanning
  – Grenswaarde bereikt (80% IN)
 • In-/uitschakelen
 • Reset bij activering / trippen
 • Inschakelteller (tripcounter) resetten
 • Min.- /max.-beeldvorming van de gemeten stroom- en spanningswaarde voor elk kanaal gedurende een willekeurig tijdvak
 • Beeldvorming van de gemiddelde waarde van de gemeten stroom en spanning voor elk kanaal gedurende een willekeurig tijdvak
 • Permanent inschakelen van afzonderlijke kanalen, om de cyclische gegevensuitwisseling te negeren (bijv. om de voeding van belangrijke apparaten tijdens de initialisatiefase, commisioning te garanderen). De beveiligingsfunctionaliteit blijft actief

De zekeringsmodules zijn leverbaar in de vaste groottes 2 A, 4 A, 6 A, 8 A en 10 A evenals de instelbare variant 1...10 A. De vast ingestelde stroomwaarden voorkomen misbruik achteraf door het verstellen van de maximale stroomsterkte. Met de instelbare modules is een flexibele inbedrijfstelling mogelijk.

Producten