You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. Starterkit 4-poorts IO-Link-master met IoT Core en MQTT-interface

Starterkit 4-poorts IO-Link-master met IoT Core en MQTT-interface

De robuuste componenten IO-Link-temperatuursensor, stekkernetvoeding met universele adapters, ethernet- en sensorkabel zorgen voor een snelle en eenvoudige verbinding van de automatiseringstechniek met de IT-wereld

  • 4-poorts IO-Link-master met IoT Core en MQTT-interface
  • Starterkit voor IoT-toepassingen om te downloaden
  • IO-Link-parametreringssoftware “LR DEVICE” op USB stick
  • Inclusief IO-Link-temperatuursensor, stekkernetvoeding met universele adapters, ethernet- en sensorkabel

Starterkit IO-Link-master
Met deze starterkit kunt u meteen de IoT Core-interface van de IO-Link-master als het ware op uw bureau testen. Sluit de IO-Link-temperatuursensor aan op de IO-Link-master en verstuur de waarde van de sensor via TCP/IP JSON of MQTT naar de verschillende IoT-software-omgevingen. Zo verbindt u de robuuste componenten uit de automatiseringstechniek eenvoudig met de IT-wereld.

Startup-pakket voor IoT-toepassingen om te downloaden
In dit IoT-startup-pakket vindt u praktijkvoorbeelden van hoe u temperatuurwaarden met een internetbrowser, Excel, Postman of NodeRed eenvoudig kunt uitlezen en verder verwerken.

Voordelen en baten voor de klant

IoT Core-interface voor de IT-wereld
De IoT Core biedt u toegang tot alle gegevens van de IO-Link-master en de sensor. Via ingestelde HTTP-oproepen en JSON-commando's kan de informatie worden gelezen of geschreven. De aansluiting op de IT-wereld vindt plaats via de IoT Core-interface. Daarnaast biedt ifm u andere IO-Link-masters met uiteenlopende veldbusinterfaces voor het automatiseringsniveau.

Meetwaarden in de internetbrowser of in Excel weergeven
De snelste en eenvoudigste HTTP-oproep kan met een internetbrowser of Excel worden uitgevoerd. In het startup-pakket vindt u een klein voorbeeld over de wijze waarop u de temperatuurwaarde in elke internetbrowser kunt laten weergeven. U kunt ook de temperatuurwaarde in Excel laten vastleggen, zodat u uw installatie later kunt analyseren en optimaliseren.

Sensoren configureren met LR DEVICE
De intuïtieve software vindt alle IO-Link-masters in het netwerk en stelt een overzicht op van de complete installatie. Bovendien worden alle aangesloten sensoren met de desbetreffende parameters weergegeven. Zodoende is een parametrering van alle sensoren in het systeem vanuit een centrale locatie mogelijk.

Eenvoudige sensoraansluiting
De aansluiting van sensoren en actuatoren vindt plaats via standaard-M12-verbindingsleidingen zonder afscherming. Er kunnen tot vier IO-Link-sensoren worden aangesloten en met in totaal tot 3,6 A stroom worden voorzien. De leidinglengte mag tot 20 m bedragen.

Veilige, gedigitaliseerde gegevens
De gegevens van de sensoren worden digitaal doorgegeven. In tegenstelling tot analoge signalen kunnen contactweerstanden en EMV-storingen die signalen hierbij niet vervalsen.