You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Productnieuws
  3. Processensoren
  4. Proceswaarden van IO-Link-sensoren in een overzicht

Proceswaarden van IO-Link-sensoren in een overzicht

Betere transparantie van de installatie en meer service-informatie ter plaatse

  • Weergave van alle proceswaarden van de sensoren die op de master zijn aangesloten
  • Zelfstandig zoeken naar proceswaarden – plug & play
  • Overzicht van favorieten voor vier proceswaarden mogelijk
  • Instellen van het IP-adres van de IO-Link-master
  • Ondersteunt IO-Link-masters van ifm met 4 en 8 poorten

Proceswaarden in een overzicht
Het display is bij uitstek geschikt voor de weergave van proceswaarden van sensoren die geen display hebben of vanwege de toepassingmoeilijk bereikbaar of niet zichtbaar gemonteerd zijn. Daarmee kunnen ideale meetpunten onafhankelijk van de visualisatie worden gebruikt.

Plug & play
Het IO-Link-master-display E30443 wordt eenvoudigweg op een poort van een ifm IO-Link-master met 4 of 8 poorten aangesloten. Het displayherkent de sensoren die op dezelfde master zijn aangesloten en toont de belangrijkste proceswaarde van de eerste vier poorten automatisch aan.
Via een druk op de knop kan elke sensor en de bijbehorende proceswaarde ook afzonderlijk worden weergegeven. Bovendien kan een weergave van de favorieten met de gewenste proceswaarden worden gegenereerd. Tevens kan de gebruiker het display en het IP-adres van de master eenvoudig enveilig configureren.