You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Use-Cases / applicatievoorbeelden
  3. Applicatiebericht demofabriek Aken

Thermische stromingssensor met IO-link voor bewerkingsmachines

De optimalisatie van ressourceverbruikers wint alsmaar aan belang. ifm ontwikkelt voor de registratie en analyse van het gebruik van bedrijfsstoffen geschikte meetsystemen. In de productie in de demofabriek in Aken worden verschillende platen met verschillende diktes verwerkt. Hier registreert de SD6100 de hoeveelheden beschermgas bij het laserstraalsnijden.

LINERECORDER SENSOR 4.0 – parametreersoftware voor IO-link-sensoren

De LR-SENSOR is een softwareprogramma voor de overzichtelijke online en offline parametrering van IO-Link-sensoren met behulp van USB-adapters. Met deze software is een uniforme parametrering en visualisatie van alle sensoren en actuatoren mogelijk met behulp van IO-Link-interface. Tot de standaardfuncties behoren het importeren van IODDS en de automatische identificatie van de aangesloten apparaten. Een overzichtelijke weergave van de instelbare parameters maakt het eenvoudig vastleggen van de apparaatfunctie mogelijk. De parameterrecords kunnen worden opgeslagen en overgedragen. Voor de documentatie kunnen ze ook als pdf-bestanden worden gearchiveerd. De proceswaarden worden tijdens de inbedrijfstelling grafisch weergegeven. Zo kan de gebruiker de parameters gemakkelijker optimaliseren op basis van de toepassing en zorgen voor een storingsvrij functioneren van de installatie.