You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
 1. Homepage
 2. moneo: IIoT-platform
 3. Use cases

Bewaking van het niveau in vaten met tweecomponentengiethars met moneo RTM

Visualisatie en analyse van niveaus voor de optimalisatie van interne logistieke processen bij ifm prover gmbh.

Om de elektronica van de sensoren te beschermen tegen schokken, trillingen en vocht, vormen de gietprocessen een essentieel onderdeel van de sensorproductie. Voor een naadloos productieproces maar ook voor de gelijkblijvende hoge productkwaliteit is de permanente beschikbaarheid van giethars en gietuithardingsmiddelen in de voorraadtanks absoluut noodzakelijk. De door ifm prover gmbh geïmplementeerde applicatie voor viveaubewaking draagt bij aan de betrouwbare logistieke organisatie van temperatuurkritische media in het productieproces.

De uitgangssituatie: Het wisselen van de vaten wordt via de installatiebesturing bewaakt en met signaallampen weergegeven

Voor het ingieten van de apparaten gebruikt ifm prover gmbh een tweecomponentengiethars. De interne besturing van de installatie bewaakt onder andere het actuele niveau van de vaten. Daalt het niveau in een van de vaten onder het minimale vulniveau, wordt met behulp van een signaallamp bij de installatie een noodzakelijke wisseling van de vaten aangegeven.

In het ergste geval wordt het visuele signaal ter plaatse te laat waargenomen en wordt de noodzakelijke wisseling van de vaten te laat uitgevoerd.

De materialen voor het bijvullen hebben rechtstreeks vanuit het magazijn komen hebben nog niet de noodzakelijke geschiktheid voor het proces. Die is afhankelijk van de temperatuur die moet worden aangepast van opslag- naar verwerkingstemperatuur. Met deze tijdsduur moet men eveneens rekening houden. Zodoende kan er een productiestilstand ontstaan en kunnen apparaten uitvallen, omdat deze niet binnen de desbetreffende tijd met giethars zijn te vullen .

Doel van het project: Uitbreiding van de bestaande signalering door een tijdige Real Time Maintenance-oplossing.

Om het personeel in het geval van een noodzakelijke wisseling van de vaten betrouwbaarder te kunnen informeren, moet de bestaande alarmering via de signaallamp worden aangevuld met een software ondersteunende niveaubewaking. Doelstelling is met een geautomatiseerde, locatie onafhankelijk waarschuwings- en alarmfunctie de onderbreking door gietharsaanvoer veilig te stellen . Het tweetrapssysteem bestaande uit waarschuwing en alarm maakt het tijdig gereedzetten van het nieuwe vat bij de installatie mogelijk en aansluitend een nauwkeurigere melding van de noodzakelijkheid van uitwisselen van de vaten.

De uitvoering: Niveaubewaking met moneo RTM

Op basis van de bestaande IT-structuur is moneo op een centrale server van ifm prover gmbh geïnstalleerd en de module moneo RTM geactiveerd. De niveausensoren voor de vatenbewaking zijn aangesloten op een IO-Link-master, die op zijn beurt weer via een interne VLAN verbonden is met de server - en daarmee ook met moneo RTM.

Het succes: Voordelen van een niveaubewaking met moneo RTM

De niveaubewaking met moneo RTM resulteerde in een aanzienlijke optimalisatie van het wisselproces evenals een efficiënter gebruik van hulpbronnen en personeel. Dankzij de tweetraps automatische melding is de aanvoer van het giethars van een tijdgebaseerde in een behoeftegebaseerde aanvoer omgezet. Op die manier kunnen de opslagkosten worden verlaagd, onderhoudswerkzaamheden worden gekoppeld aan het wisselen van de vaten en daardoor de stilstand van de machines tot een minimum worden beperkt. Door de continue beschikbaarheid van het giethars is bovendien de gelijkblijvende productiekwaliteit van de sensoren gewaarborgd.

Conclusie: Deze eigenschappen en prestaties van moneo RTM zorgen voor een meerwaarde in de niveaubewaking

 • Calculated Values: Sensorwaarden kunnen met behulp van datamodellering worden omgerekend naar procesrelevante informatie
 • Cockpitfunctie: Omvangrijke en individuele visualisatie van alle sensoren die zich in het proces bevinden
 • Gedetailleerde informatie over niveaus door het registreren van sensorwaarden
 • Geïntegreerd alarmbeheer: Snelle reactie op veranderende procesparameters
 • Analyse: Behoefte-gebaseerd bijvullen van de niveaus door gerichte verwerking van historische gegevens
 • Identificatie van onder- en overschrijding van de grenswaarde

Systeemopbouw

 1. Continu metende niveausensor (geleide microgolf)
 2. IO-Link-master
 3. Installatie besturing

Dashboard

In het moneo dashboard beschikt de gebruiker over een overzicht van de actuele niveaus in de installatie.

 1. Actueel niveau van het vat in mm
 2. Signaallichtweergave van de waarschuwings- en alarmwaarde van het niveau
 3. Actuele hoeveelheid van het vat in liters

Analyse

Via de analyse kunnen de verbruikswaarden in het historische overzicht worden bekeken. Daarmee zijn conclusies te trekken over de belasting van de installatie. Verder kan worden ingeschat hoelang met een vat kan worden gewerkt.Dat helpt bij de verdere optimalisatie van de aanvoerplanning van de interne logistiek.

Tasks & Tickets: Grenswaarden start/stop

Voor de beide niveausensoren worden afzonderlijk de waarden voor de onderste en bovenste alarmgrens gedefinieerd. Deze zijn afkomstig uit de ervaringswaarden van het onderhoud.

Waarschuwing→aanvoer van een nieuw vat bij de installatie
Alarm→vervanging van het vat in de installatie

Calculated Values: Berekende waarden

De volgende waarde wordt tevens berekend op basis van het niveau.

Actuele hoeveelheid van het vat in liters

Omdat het grondvlak van het vat met 0,246 m² bekend is, kan de vulhoeveelheid gemakkelijk worden berekend aan de hand van “grondvlak * niveau”.

 1. Actueel niveau van het vat in mm
 2. Grondvlak van het vat
 3. Vermenigvuldiging van grondvlak en niveau
 4. Volume in liters als resultaat van de berekening