Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States

Impulse - het ifm-journaal

Ervaar automatisering in een ongekende vorm. Impulse - het ifm-journaal belicht voor u de belangrijkste trends en thema's in de automatisering. We praten over branchespecifieke uitdagingen en laten de oplossingen daarvoor zien – van innovatieve producten tot en met allesomvattende oplossingen. Tevens tonen wij u steeds weer succesvolle automatiseringsvoorbeelden uit de praktijk en laten onze experts en klanten beide aan het woord komen.

Informatie treft inspiratie – welkom bij Impulse!

Levensmiddelen: hoe kunnen we duurzamer produceren?

De wereldbevolking groeit, in de toekomst moeten er levensmiddelen worden geproduceerd voor meer dan 10 miljard mensen. Hoe kunnen we daarin slagen gezien de steeds schaarser wordende natuurlijke grondstoffen?

E-mobiliteit: Efficiënte batterijproductie vanaf de allereerste stap

Hoe kan automatisering de kwaliteit van de eerste productiestappen van de batterijcel waarborgen? Welke bijdrage levert onderzoek hier? De antwoorden vindt u in de huidige uitgave van Impulse - het ifm magazine.

Mobiele machines: met alomvattende oplossingen in het 4.0-tijdperk

Mobiele machines stellen heel eigen eisen aan automatisering en digitalisering. In de actuele uitzending van Impulse – het ifm-journaal praten wij met experts over de kwestie waarom goede hard- en software alleen niet alles is. Bovendien wagen we een blik in de genetwerkte 4.0-toekomst – en laten zien hoe men nu al van de voordelen van deze toekomst kan profiteren.

Water: Digitaliseringsoplossingen voor de industriële zuivering

Binnen de gehele waterkringloop zijn er veel verschillende deelnemers die het kostbare product afnemen – en zij stellen uiteenlopende eisen aan de kwaliteit en de zuiverheid ervan. In de huidige aflevering van Impulse – het ifm-journaal belichten wij de industriële waterzuivering voor u.

Intralogistiek: Oplossingen voor een efficiënte interne goederenstroom.

Hoe betrouwbaarder de intralogistiek, des te groter de klanttevredenheid. De tijd van orderontvangst tot levering aan de klant kan immers alleen zo kort mogelijk worden gehouden als de interne processen feilloos en efficiënt op elkaar aansluiten.

Error proofing: reliably ensure product quality in every stage of the process

The value of an end product is determined along the entire value-added process: the quality of every component, every manufacturing process and every assembly step affects the final result. In the current edition of “Impulse – the ifm magazine” we show you the challenges in automated and manual processes and the solutions ifm offers. Using the example of a component, the path of the product is traced from production through product control to quality assurance prior to shipping.

Food: Automation solutions for reliable, efficient processes

In food production in particular, it is essential to efficiently use the raw materials obtained. ‘Impulse - the ifm magazine’ illustrates the path from raw material to final product, with this episode focusing specifically on safe processing of dairy products.

Digitalisation: How can the industrial evolution be mastered simply and effectively?

How does the data find its way from sensor to IT level? And why is further data usage worthwhile? ‘Impulse - the ifm magazine’ talks to digitalisation experts and to customers who are already benefiting from the extra information today - and who in turn are allowing customers to benefit from it.

Automatiseringsoplossingen voor de dranken- en levensmiddelenindustrie

Hoogste procesveiligheid en een gelijkblijvend hoge productkwaliteit vormen de grondbeginselen in de levensmiddelenindustrie - of het nu de drankenindustrie, de zoetwarenindustrie, de zuivelindustrie of de vleesverwerking is. Reeds lichte verontreinigingen bij een product resulteren in hoge schades, zoals een terugroeping van een complete partij of een dure productiestilstand. In deze uitzending bespreken we het assortiment van ifm dat speciaal voor de levensmiddelenindustrie is ontwikkeld en tonen we u in best practice-voorbeelden van de firma Refresco en Tetra Pak hoe belangrijk automatisering is.

Vision sensoren in de industriële productie

In de automatiseringstechniek vormen vision sensoren tegenwoordig een vast onderdeel van de montage-, productie- en kwaliteitscontrole en, niet in de laatste plaats, ook een middel om de efficiëntie te verhogen. Het zijn camera's met een applicatiespecifieke verwerking, dus betrouwbare elektronische ogen, tegen een lage prijs en een hoge integratiegraad. Hoe dat in de praktijk van de automobielindustrie eruit kan zien, laten we u vandaag zien in onze uitzending.

Waterhuishouding: uitdagingen en oplossingen

Zeer interessante tv-uitzending met de nadruk op automatisering in waterfiltersystemen. Hierin beantwoorden wij de vragen hoe belangrijk intelligente automatisering kan zijn in dergelijke systemen als het gaat om zo'n kostbare hulpbron als water. Daarvoor nodigen wij gasten uit in onze studio die beide kanten kunnen toelichten, zowel de technische kant, alsook vanuit het zicht van onze klant "NEREUS".

moneo: succesvol van start in de industriële evolutie

ifm moneo verbindt als IIoT-platform het niveau van de operational technology (OT) met het niveau van de information technology (IT). De sensorgegevens die in de productie-installaties worden gegenereerd, kunnen op eenvoudige wijze worden uitgelezen en verwerkt en als uitgangspunt voor belangrijke lange termijn beslissingen voor de onderneming worden toegepast. In deze tv-uitzending laten wij zien hoe belangrijk het juiste "gereedschap" is en hoe eenvoudig en snel moneo echt is.

Nieuwe, innovatieve producten, software en systeemoplossingen 2021

ifm ontwikkelt, produceert en verkoopt wereldwijd sensoren, besturingen, software en systemen voor de industriële automatisering. Naar aanleiding van de Hannover Messe van dit jaar bieden wij u in 2021 talrijke, nieuwe, innovatieve producten, slimme systemen en intelligente softwareoplossingen. Met onze experts spreken wij over de nieuwe producten uit de segmenten IIoT-software, optische positiesensoren en nog veel meer.