1. Homepage
  2. Producten
  3. Netvoedingen
  4. Elektronische 24 V DC-zekeringen
  5. Elektronische 24 V DC-zekeringen

Elektronische 24 V DC-zekeringen

Elektronische 24 V DC-zekeringenElektronische 24 V DC-zekeringen

Elektronische 24 V DC-zekeringen bewaken permanent de secundaire stroomkring en schakelen deze in geval van een storing op betrouwbare wijze uit. Door deze elektronische zekeringautomaten te gebruiken, kunnen bijvoorbeeld de stroomkringen met een grote leidinglengte bij overbelasting worden uitgeschakeld, in gevallen waarbij de mechanische kabelbeveiligingsschakelaars vaak niet inschakelen.
Het systeem is modulair opgebouwd en bestaat uit een voedingsmodule en zekeringsmodules die daarop kunnen worden aangesloten.
De zekeringsmodules bezitten een led die aangeeft of de modules geactiveerd is, of hij actief is en hoe ver hij belast is. De voedingsmodule beschikt daarnaast over een verzameluitgang voor een waarschuwingsmelding, voor het geval een module ingeschakeld is. Met behulp van een knop kan elk kanaal van een zekeringmodule afzonderlijk in- en uitgeschakeld resp. gereset worden.