1. Homepage
  2. Producten
  3. Systemen voor machinebewaking / monitoring
  4. Systemen voor trillingsbewaking en -diagnose
  5. Trillingssensoren en -transmitters

Systemen voor trillingsbewaking en -diagnose - trillingssensoren en -transmitters

Systemen voor trillingsbewaking en -diagnose - trillingssensoren en -transmittersSystemen voor trillingsbewaking en -diagnose – trillingssensoren en –transmitters

Het apparaat is eenvoudig, zonder hulp van parametreersoftware, in bedrijf nemen.

Voor toepassingen in explosiegevaarlijke omgevingen zijn de transmitters ontworpen en gecertificeerd volgens de voorschriften die gelden voor ATEX-omgevingen.

De vibratiesensor uit de VKV-serie beschikt over een extra schakeluitgang, dat voor een alarm kan worden gebruikt. Het inregelen van het schakelpunt en de opkomvertraging vindt plaats via een intuïtieve en nauwkeurige stelring (easy-turn) op het apparaat. Door de schaalverdeling zijn de ingestelde waarden af te lezen. Twee goed zichtbare LED’s tonen de schakeltoestand en bedrijfstoestand.

Een mechanische vergrendeling verhindert een ongewenst verdraaien. Vanuit manipulatie oogpunt is een extra beschermkap te verkrijgen. De sensor wordt veelal toegepast op ventilatoren en beluchters en herkend op een betrouwbare manier de beschadigingen aan de ventilatiebladen.

De trillingssensor uit de VN-serie verschikt over twee schakeluitgangen. Een van de uitgangen kan voor een vooralarm en het andere voor het hoofdalarm worden gebruikt. Het vooralarm stelt de gebruiker in staat de noodzakelijke maatregelen te nemen en het onderhoud in te plannen. Bij het hoofdalarm is de conditie van de machine alweer veel kritischer en kan de uitgang zorgen voor een veilige uitschakeling van de machine. De gebruiker kan als alternatief ook een van de uitgangen als analoge uitgang configureren voor bewaking van de algehele trillingsconditie.

De analoge ingang kan voor bewaking van een andere meetgrootheid, b.v. temperatuur gebruikt worden. Net als de trillingen is ook de temperatuur een goede indicator voor de conditie van de machine.

Parameters zijn te wijzigen met een software-tool via een USB-interface die tevens de sensor van spanning verzorgd. Een machine met een onbalans “trilt” in een frequentie die afhankelijk is van het toerental. De sensor kan op doelgericht op deze frequentie of op de eigenfrequentie van het te bewaken lager worden ingesteld. Via een meerkleurig, goed afleesbaar display zijn de actuele meetwaarde uit te lezen. Een kleurenwissel (groen – geel – rood) geeft de conditie van de machine als een stoplicht weer.