1. Homepage
  2. Producten
  3. IO-Link
  4. IO-Link sensoren voor motion control
  5. Incrementele pulsgever

IO-Link - incrementele pulsgever

  • Gedefinieerde pulsreeks voor de betrouwbare meting van toerentallen
  • Voor de nauwkeurige positiebepaling en trajectmeting
  • Comfortabele communicatie en parametrering via IO-Link
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid dankzij magnetisch aftastprincipe

IO-Link - incrementele pulsgeverIncrementele pulsgevers

Incrementele pulsgevers geven per omwenteling een nauwkeurig gedefinieerd aantal pulsen uit. Deze zijn een maat voor de afgelegde hoek of weg. Aan de hand van de faseverschuiving van de signalen A en B die 90° verschoven zijn, kan de draairichting worden berekend.