You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Niveausensoren

Niveausensoren

  • Hoge betrouwbaarheid door wegvallen van mechanische componenten
  • Geleide radargolven, capacitief en hydrostatisch
  • Apparaten voor grenswaardedetectie of continue niveaumeting
  • Goed afleesbaar LED-display
  • Geschikt voor alle gangbare industrie- en procesvloeistoffen