You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Processensoren
  4. Stromingssensoren / flowtransmitters

Stromingssensoren / flowtransmitters

  • Voor vloeibare en gasvormige media
  • Varianten toepasbaar in hygiënischvoor toepassing
  • Variabele procesaansluiting via adapters
  • Stromingsbewaking ook voor agressieve media

Stromingssensoren / flowtransmitters

Stromingssensoren / doorstromingssensoren

In bijna alle bereiken van de proces-, verwerkings- en installatietechniek worden vloeibare of gasvormige media toegepast, bijvoorbeeld voor de koel- en smeermiddeltoevoer van machines en aggregaten of voor het ventileren of ontluchten van installaties en gebouwen. Elektronische stromingssensoren worden toegepast om schade of stilstandtijden door uitval van stroming te verhinderen.
Het ifm-productassortiment omvat stromingssensoren met uiteenlopende meetprocessen voor de bewaking van de meest uiteenlopende media, zoals water, oliën, koelsmeermiddelen, maar ook lucht, druklucht of agressieve media.
Hun toepassingsgebieden lopen uiteen van eenvoudige bewakingsfuncties tot en met de exacte bepaling van doorstroomhoeveelheden.