You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Veiligheidstechniek
  4. Safety controllers

Safety controllers

Veiligheidsbesturingen

De krachtige, vrij programmeerbare 32-bits SafetyControllers zijn ontworpen voor gebruik onder verzwaarde voorwaarden. Ze zijn geschikt voor de directe inbouw in voertuigen en mobiele werkmachines met gebruikmaking van de elektrische installatie van de machine. Tevens zijn in de besturingen speciale hard- en softwarefuncties voor veiligheidsrelevante taken geïntegreerd, waardoor een toepassing als veiligheidsbesturing mogelijk is.
Hardware en software zijn gecertificeerd door de TÜV. Door de programmeerbare, getrapte storingsafhandeling (Keep Alive) is de SafetyController dusdanig toepasbaar, dat hij bij ernstige storingen uitschakelt en de installatie in een veilige toestand brengt. Bij minder ernstige storingen daarentegen kunnen delen van de installatie binnen vooraf vastgestelde bereiken in gebruik blijven. Niet alle componenten hoeven te worden uitgeschakeld. Het gedrag van de in- en uitgangen kan met behulp van de programmeersoftware CODESYS eenvoudig en nauwkeurig worden aangepast aan de betreffende toepassingsgevallen.