You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Industriële beeldverwerking
  4. Vision sensoren
  5. Gebruikerssoftware voor codelezer 1D/2D

Vision-sensoren - gebruikerssoftware voor codelezer 1D/2D

  • Gebruikersvriendelijk aanmaken en beheren van applicatiespecifieke configuraties
  • Real-time Monitor Mode voor instel- en servicedoeleinden
  • Opslaan en verzenden van serviceberichten
  • Applicatie analyse via het servicerapport

Vision-sensoren - gebruikerssoftware voor codelezer 1D/2D


Bedieningssoftware voor codelezer 1D/2D

De bedieningssoftware voor de multicode-reader O2I maakt onderscheid tussen de bedrijfsmodi "Configuraties", "Monitor" en "Servicebericht". De installatie, het beheer en de parametrering van een nieuwe configuratie gebeurt in de bedrijfsmodus "Configuratie". Het apparaat kan tot 32 configuratiebestanden (= parameterrecords) opslaan. Een configuratie bevat alle toepassingsrelevante parameters waarmee het apparaat zelfstandig het lees-/verificatiebedrijf kan uitvoeren.
In de modus "Monitor" wordt de werkwijze van het apparaat bewaakt. Bij elke trigger wordt het opgenomen beeld naar het bedieningsprogramma doorgestuurd, weergegeven en verwerkt. Het bijbehorende lees-/verificatieresultaat, de beoordeling van de codekwaliteit en de statistische informatie worden in het resultaatvenster weergegeven.
De lees-/verificatieresultaten die in de modus "Monitor" worden gerealiseerd, kunnen als beoordelingsprotocol lokaal worden opgeslagen. In het servicebericht worden tevens de configuratie van het apparaat, de beoordelingsstatistiek (goede/slechte leesresultaten) en de laatste lees-/verificatieresultaten met beeld opgeslagen.