You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. Producten
  3. Positiesensoren
  4. Lasersensoren

Lasersensoren

  • Betrouwbare detectie van zeer kleine objecten
  • Eenvoudige uitlijning door zichtbaar rood licht
  • Eenvoudige schakelpuntinstelling via druktoetsen
  • Sensoren voor speciale applicaties
  • Precieze fijnafstelling via systeemcomponenten

Lasersensoren

Lasersensoren

Lasersensoren worden overal toegepast waar kleine objecten moeten worden gedetecteerd of waar een bijzonder nauwkeurige positiedetectie noodzakelijk is. Ze zijn uitgevoerd als gescheiden zender-ontvangerfotocellen, reflectorfotocellen en als reflectorlichttasters.

Laserlicht bestaat uit lichtgolven met dezelfde golflengte, die onderling een vaste faserelatie hebben (coherent). Dat resulteert in een belangrijk kenmerk van lasersensoren, namelijk de bijna evenwijdige lichtstraal.
Het gevolg: Door de kleine divergentiehoek kunnen grote reikwijdtes worden gerealiseerd. De laserpunt die bij daglicht goed te zien is, vereenvoudigt de uitlijning van het systeem.