Χαρακτηριστικά προϊόντος

Τεχνικά χαρακτηριστικά σε μορφή PDF: CR0403.pdf
 
BasicController
12 είσοδοι / 12 έξοδοι
2 CAN μέσα διασύνδεσης
Λειτουργίες εισόδου / εξόδου παραμετροποιήσιμες
Προγραμματισμός σύμφωνα με το IEC 61131-3
8...32 V DC
Είσοδοι / έξοδοι
Είσοδοι / έξοδοι συνολικά 24
Είσοδοι
Ψηφιακή 12
Αναλογική 4
Αναλογική είσοδος 0...10/32 V, 0...20 mA
Συχνότητα 4
Αντιστάτης 4
Έξοδοι
Ψηφιακή 12
PWM 10
PWM-I 2
διασυνδέσεις
CAN 2
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [Έτη]111
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [kg]0,398
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας [τεμάχιο]1
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen  —  Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών χωρίς ειδοποίηση!  —  GR  —  CR0403  —  /  —  07.04.2015