Identifikacijski sistemi

RFID 125 kHz

RFID 125 kHzSistemi RFID na osnovi 125 kHz za uporabo v proizvodnji in transportni tehniki, identificiranje nosilcev obdelovancev in izdelkov.
- Sistem DTS 125 z vmesnikom AS
- Sistem DTE 100 s Profibus-DP
- Sistem DTE 101 s Profinet
- Sistem DTE 102 s Ethernet/IP
Preglednica sistemaNovi produkti

RFID 13.56 MHz

RFID 13.56 MHzFlexibles System für die Produktion, Montage- und Handhabungstechnik. Garantiert eine schnelle Datenübertragung und Unterstützung der Norm ISO 15693.
- System DTE100 mit Profibus DP
- System DTE101 mit Profinet
- System DTE102 mit EtherNet/IP
- System DTE104 mit EtherNet TCP/IP
Preglednica sistema

RFID UHF

RFID UHFSistem je optimiziran za aplikacije krmiljenja proizvodnje, upravljanje sredstev, krmiljenje materialnega toka, sledenje (track & trace) ter upravljanje verige oskrbe:
- Sistem DTE 800 za EU/ETSI
- Sistem DTE 810 s Ethernet/IP
- Sistem DTE 900 za US/FCC
- Sistem DTE 910 s Ethernet/IP
Preglednica sistema

Tags - markerji

Tags - markerjiIdentifikacijske oznake (ID-tags) za sisteme RFID ifm Najrazličnejše različice in izvedbe za širok spekter identifikacijskih nalog.
Preglednica sistema

1D/2D bralniki kod

1D/2D bralniki kodOptični čitalnik za multikode za črtne kode 1D in 2D-kode. Na voljo sta različici z infrardečo in rdečo svetlobo ter različne velikosti slikovnih polj.
Preglednica sistemaNovi produkti