Senzorji v procesih

Senzorji za tlak

Senzorji za tlakifm ponuja širok spekter elektronskih tlačnih in vakuumskih senzorjev, s katerimi se lahko zadovoljijo tudi najzahtevnejše aplikacije v najrazličnejših industrijah.
Odvisno od območja uporabe in aplikacije so na razpolago naprave s keramičnimi kapacitivnimi merilnimi celicami ali naprave z merilno celico iz legiranega jekla z debelo plastjo DMS. Različne izhodne funkcije in območju uporabe prilagojeni dizajn ohišja skrbijo za optimalno prilagoditev na najrazličnejše postopke.
IzbirnikPreglednica sistemaNovi produkti

Senzorji za vacuum

Senzorji za vacuumifm ponuja širok spekter elektronskih vakuumskih senzorjev, s katerimi se lahko zadovoljijo tudi najzahtevnejše aplikacije v najrazličnejših industrijah.
Različne izhodne funkcije in območju uporabe prilagojeni dizajn ohišja skrbijo za optimalno prilagoditev na najrazličnejše postopke.
IzbirnikPreglednica sistema

Senzorji pretoka / merilniki in števci pretoka

Senzorji pretoka / merilniki in števci pretokaZa nadzor plinastih in tekočih medijev se lahko uporabijo mediji z ustreznimi merilnimi postopki.
Najrazličnejše izvedbe, prilagojene uporabi in zahtevam, nudijo veliko izbiro. Vsi sistemi so zasnovani tako, da so signali, kot pretok in temperatura, za nadaljnjo obdelavo neposredno vključeni v krmiljenje.
IzbirnikPreglednica sistemaNovi produkti

Senzorji za nivo

Senzorji za nivoPri meritvi nivoja polnjenja načeloma razlikujemo med direktnim merjenjem v mediju in indirektnim zaznavanjem od zunaj (na primer skozi steno zbiralnika s pomočjo kapacitivnih senzorjev).
Pri mehanskih stikalih pogosto prihaja do motenj zaradi oblog in obrabe, še posebno pa pri merjenjih pri dotiku z medijem.
Elektronski senzorji ifm pa delujejo popolnoma brez mehanskih komponent. Zato so ti senzorji posebno robustni in zanesljivi. Redno vzdrževanje in čiščenje ni potrebno.
IzbirnikPreglednica sistemaNovi produkti

Senzorji za temperaturo

Senzorji za temperaturoV avtomatizacijski in procesni tehniki spada nadzor in reguliranje temperature med najvažnejše merilne naloge. Pravilna temperatura pogosto vpliva na kvaliteto in ekonomičnost ustreznih procesov. Da bi se izognili nevarnim stanjem, je v mnogih aplikacijah potreben nadzor nad temperaturo.
Za to služijo kompaktna temperaturna stikala in prenosniki, kakor tudi kabelski senzorji in senzorji v obliki sonde, ki se priključijo na zunanje vrednotenje. V nekaterih industrijskih območjih so poleg teh v uporabi tudi infrardeči senzorji (IR), ki merijo brezdotično.
IzbirnikPreglednica sistemaNovi produkti

Sistemi za vrednotenje signalov

Sistemi za vrednotenje signalovElektronika za analizo v izvedbah DC in AC analizira signale senzorjev pretoka in jih v obliki binarnih signalov posreduje v nadaljnjo obdelavo. Nadzor zloma žice in nadzor temperature sta vključena. Na voljo so tudi izvedbe za eksplozivno območje.
Preglednica sistema

Sistemi s povratnim javljanjem za ventile in aktuatorje ventilov

Sistemi s povratnim javljanjem za ventile in aktuatorje ventilovZa sporočanje položaja na obračalnih pogonih nudi ifm electronic kompakten induktivni približevalni senzor z dvema senzorskima površinama, nameščenima ena preko druge (izvedba IND). Sprožilo (puck), nameščeno na pogonski gredi, z dvema za 90° zamaknjenima stikalnima jezičkoma, duši glede na nastavitev pogona ("odprt" ali "zaprt") spodnjo ali zgornjo površino senzorja na IND.
Za sporočanje položaja na pomičnih ventilih se uporabi efector valvis. Na poti pomikanja 80mm lahko s pritiskom na tipko priučite dve ali tri poljubne preklopne točke. Ta merilna pot je z dušilnim elementom na vretenu ventila razdeljena na korake po 0,2 mm. Tako se lahko z induktivnim senzorjem prepoznavajo tudi zelo majhne poti premikanja.
IzbirnikPreglednica sistema