System för mobila arbetsmaskiner

BASIC styrsystem

BASIC styrsystemStyrsystemet ecomat mobil Basic är moduluppbyggt, lätt att installera, lätt att använda och kostnadseffektivt. Förutom rena styrfunktioner, erbjuds lösningar för kabeldragning och skydd. En grafisk visualiseringsmodul möjliggör dessutom visning av systemmeddelanden och enkla displayinstrument.
SystemöversiktProduktnyheter

Mobila styrsystem

Mobila styrsystemStyrsystemet ecomatmobile's plattform: Controller-familjen med de bästa prestanda.
Den öppna programmeringen och de mångfaldiga konfigurationsmöjligheterna möjliggör användning i de mest varierande applikationer.
SystemöversiktProduktnyheter

I/O-moduler

I/O-modulerDecentral E/A-Modul för användning i CANopen-bussystem. Avsevärt mindre kabeldragning, då du monterar direkt där signalen uppkommer.
Den flexibla konfigurationen av in- och utgångar möjliggör en universell användning och reducerar kostnader för lagerhållning.
SystemöversiktProduktnyheter

Dialogenheter / displayer

Dialogenheter / displayerFullgrafiska displayer, öppen programmering enligt IEC 61131 och flera interface kännetecknar dialogenheterna.
Det behändiga användargränssnittet för service och maskinunderhåll – dialogenheterna till styrsystemet ecomatmobile.
SystemöversiktProduktnyheter

Kameror

KamerorPå nästan alla mobila arbetsmaskiner används idag displayer för visning av maskininformation. Samtidigt används kamerasystem för att övervaka arbetsområden. Det är här det nya kamerasystemet O2M används. Den robusta konstruktionen är utformad för extrema driftsförhållanden.
SystemöversiktProduktnyheter

Komponenter för diagnostik / service

Komponenter för diagnostik / serviceRegistrering av diagnostiska data – grunden för ett högpresterande och kostnadseffektivt fjärrdrifts- och övervakningskoncept.
Reducering av servicekostnader och minskning av stilleståndstider vid störningar utgär väsentliga fördelar för denna teknologi.
SystemöversiktProduktnyheter

Signalomvandlare

SignalomvandlareProblemlösaren för udda och speciella fall. Signalomvandlare för anpassning av givar- och aktorsignaler mot in- och utgångarna för styr- och CANopenmoduler.
Systemöversikt

Givare

GivareFrån CAN-Bus-anpassade eller analoga lutningsgivare, via induktiva beröringsfria givare, till mobildugliga tryckgivare.
ecomatmobile-systemets givare är driftsäkra även under de mest extrema användningsförhållanden i en mobil arbetsutrustning.
Systemöversikt