System för tillståndsövervakning av maskiner

System för vibrationsövervakning

System för vibrationsövervakningefector octavis är ett vibrationsövervakningssystem som är enkelt att implementera. Systemet detekterar vibrationsdata och utför maskindiagnostiken direkt på maskinen. Maskintillståndet vidarebefordras till PLC- eller SCADA-system. efector octavis uppfyller huvudkraven för modern maskinövervakning: kompatibilitet, moduluppbyggt och överförbar konfiguration.
SystemöversiktProduktnyheter

System för övervakning av tryckluftsförbrukning

System för övervakning av tryckluftsförbrukningefector metris används för att mäta tryckluftsförbrukningen. Den höga mätdynamiken tillsammans med hög mätnoggrannhet och en snabb svarstid ger ett användningsområde som innefattar såväl läckagedetektering som operativ mätning av förbrukningen. Många möjligheter att överföra de värden som uppmätts för flöde och temperatur, medger mycket flexibel anslutning till de flesta process- eller styrsystem.
Systemöversikt

System för övervakning av vattenförbrukning

System för övervakning av vattenförbrukningInsatser för att minska vattenförbrukningen förutsätter kunskap om den aktuella förbrukningen. Mätsystem såsom magnetisk-induktiva- eller ultraljuds-flödesgivare kan även användas för tillämpningar på dricksvattentäkter tack vare sin kompakta design. Användning inom dricksvattenförsörjning säkerställs genom användning av godkända material. Många möjligheter att tillföra de värden som uppmätts för flöde och temperatur medger nästan universell koppling till process-eller styrsystem.
Systemöversikt

System för övervakning av oljekvalitet

System för övervakning av oljekvalitetFör en tidig detektering av en alltför hög vattenhalt i smörjmedel och oljor är det användbart att kontinuerligt övervaka den relativa fuktigheten i mediat med en givare.
Givaren mäter den relativa fuktigheten i oljan i intervallet 0 ... 100% medelst ett kapacitivt mätelement. Förutom den relativa fuktigheten tillhandahåller givaren också en mediatemperatur som en analogsignal.
SystemöversiktProduktnyheter