Processgivare

Tryckgivare

Tryckgivareifm erbjuder ett stort utbud av elektroniska tryck- och vakuumgivare för att uppfylla kraven från olika industriapplikationer.
Beroende på applikationen finns givare med keramisk-kapacitiva mätcell eller givare med mätcell i rostfritt stål och tjockfilms DMS tillgängliga. Olika utgångsfunktioner och byggformer anpassade mot användningsområdet garanterar en optimal anpassning mot flertalet processer.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Vakuumgivare

Vakuumgivareifm erbjuder ett stort utbud av elektroniska vakuumgivare för att uppfylla kraven hos flertalet industriella applikationer.
Olika utgångsfunktioner och byggformer anpassade mot användningsområdet garanterar en optimal inbyggnad i flertalet processer.
SökguideSystemöversikt

Flödesgivare

FlödesgivareGivare som fungerar enligt lämpliga mätmetoder kan användas för att övervaka gaser och vätskor.
Ett brett utbud av utföranden anpassade för applikationer och krav finns tillgängligt. Alla system är utformade så att signaler såsom flöde och temperatur direkt kan överföras till styrsystemet för vidare bearbetning.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Nivågivare

NivågivareVid nivåmätning skiljer man vanligtvis mellan direkt mätning i mediet och indirekt detektering från utsidan (till exempel genom tankväggen med hjälp av kapacitiva givare).
Avlagringar och slitage leder ofta till fel, särskilt då mekaniska givare är i kontakt med mediet.
De elektroniska givarna från ifm klarar sig dock utan några mekaniska komponenter. Detta gör givarna robusta och pålitliga. Regelbundet underhåll och rengöring är inte nödvändigt.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Temperaturgivare

TemperaturgivareInom automatiserings- och processtekniken tillhör övervakning och reglering av temperatur de allra vanligaste uppgifterna. Rätt temperatur inverkar ofta på både kvaliteten och effektiviteten för en process. För att undvika farliga situationer måste temperaturen övervakas inom många applikationer.
För att göra detta, finns kompakta temperaturgivare och transmittrar, kablage och mätsonder som ansluts till externa utvärderingsenheter. Inom vissa industriella områden används beröringsfria infrarödgivare (IR).
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

System för signalutvärdering

System för signalutvärderingUtvärderingselektronik i DC- och AC-utförande utvärderar flödesgivarnas signaler och levererar dem som en binär signal för vidare bearbetning. Övervakning av trådbrott och temperatur finns integrerat. Även utföranden för explosionsfarliga miljöer finns tillgängliga.
Systemöversikt

Ventilsvar för sätesventiler och ställdon

Ventilsvar för sätesventiler och ställdonFör ventilsvar på ställdon, erbjuder ifm electronic en kompakt, induktiv givare med två inbyggda sensorer (design IND). En puck med två indikeringsflaggor, separerade 90 ° från varandra, monteras på ställdonets axeltapp och påverkar den nedre eller den övre sensorn hos givaren, beroende på ställdonets position (öppen/stängd).
För ventilsvar på sätesventiler används efector valvis. Två eller tre kopplingspunkter över ett ventilslag om 80 mm, kan ställas in genom en knapptryckning. Mätsträckan (ventilslaget) skalas ned i steg om 0,2 mm genom en indikeringsflagga som monteras på ventilspindeln. Således kan även mycket små slaglängder detekteras med denna induktiva givare.
SökguideSystemöversikt