Industriell bildbehandling

Visiongivare

VisiongivareFristående enhet med integrerad belysning och utvärdering, i ett robust och industrianpassat hölje. Det elektroniska ögat för närvaroövervakning, fullständighet, läge och kvalitetskontroll liksom sorteringsuppgifter.
SystemöversiktProduktnyheter

3D-givare

3D-givareefector pmd 3d är den första industriella 3D-givaren som kan utvärdera föremål i tre dimensioner på ett ögonblick. För varje bildpunkt i denna chipmatris utvärderas avståndet till objektet. Bilden av föremålet på chipmatrisen och respektive avståndsvärden motsvarar en 3D-bild. Den integrerade utvärderingen möjliggör en detaljerad bedömning av objektets eller scenariots egenskaper med hjälp av volym-, avstånds- eller nivåmätning i tre dimensioner.
SystemöversiktProduktnyheter

3D-kameror

3D-kamerorpmd 3D-kameran upptäcker scener och föremål på ett ögonblick i deras rumsliga dimensioner. I motsats till laserscannrar kräver den inte rörliga delar och är därför stabil och slitagefri. Funktionsprincipen är densamma som för 3D-givaren. Förutom 3D-avståndsbilden ger kameran en grå bild av föremålet. Kombinationen av dessa bilder ger möjlighet att fritt programmera applikationsspecifika uppgifter med hjälp av ett mjukvaruutvecklings-kit.
SystemöversiktProduktnyheter

Belysningar

BelysningarMycket tunna bakgrundsbelysningar för att generera en exakt siluett. Versioner med rött ljus eller infrarött ljus finns tillgängliga. Kontinuerlig drift eller pulsläge med 4-faldig ljusintensitet.
SystemöversiktProduktnyheter