Positionsgivare

Induktiva givare

Induktiva givareInduktiva givare är nuförtiden oumbärliga inom industriell användning. I jämförelse med mekaniska brytare erbjuder de nästintill ideala förutsättningar: beröringsfri och slitagefri arbetsprincip, liksom hög kopplingsfrekvens och hög noggrannhet. Dessutom är de okänsliga mot vibrationer, smuts och fukt. Induktiva givare detekterar beröringsfritt alla metaller.
SökguideSystemöversiktSystembeskrivning - Induktiva givareProduktnyheter

Kapacitiva givare

Kapacitiva givareKapacitiva beröringsfria givare används för beröringsfri detektering av alla typer av objekt. I motsats till induktiva givare, som enbart detekterar metalliska objekt, kan kapacitiva givare också detektera icke-metalliska material. Typiska applikationer hittar man inom trä-, pappers-, glas-, livsmedels- och kemiindustrin.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Magnetgivare

MagnetgivareMagnetgivare används för beröringsfri och slitagefri detektering av positioner inom automatiseringsteknologin. De används där induktiva givare inte längre räcker till. Eftersom magnetfält tränger igenom alla icke-magnetiserbara material, kan givarna detektera magneter genom väggar gjorda av rostfritt stål, aluminium, plast eller trä.
SystemöversiktProduktnyheter

Cylindergivare

CylindergivareBeröringsfria givare arbetar virtuellt utan slitage och uppnår ofta en längre livstid än Reed-givare. Detta besparar kunden dyrt underhåll och stillestånd.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Ultraljudsgivare

UltraljudsgivareUltraljudsgivare används för pålitlig positionsdetektering och precis kontinuerlig avståndsmätning av fasta, pulverformiga och flytande media. De sänder och tar emot ljudvågor inom ultraljudsområdet. Objektet som skall detekteras reflekterar ljudvågorna och avståndsinformationen bestäms med 'time-of-flight'-mätning. Den beröringsfria detekteringen är oberoende av objektets färg, transparens, ytkaraktäristik och ytglans. Sålunda kan exempelvis blisterförpackningar inom förpackningsindustrin eller genomskinliga plastmuggar inom livsmedelsindustrin tillförlitligt detekteras. Även i användningsmiljöer med kraftig nedsmutsning, damm eller dimma detekerar givarna objekten pålitligt och utan störningar.
SystemöversiktProduktnyheter

Fotoceller med infrarött ljus / Fotoceller med rött ljus

Fotoceller med infrarött ljus / Fotoceller med rött ljusFotoceller används där man kräver en säker och beröringsfri detektering av exakta positioner för objekt. Materialet hos de detekterade objekten har ingen betydelse. Jämfört med beröringsfria givare har fotoceller en mycket längre räckvidd.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Gaffelfotoceller / Vinkelfotoceller

Gaffelfotoceller / VinkelfotocellerPrecis som för envägsavkännande fotoceller så är sändare och mottagare riktade mot varandra. Båda är fasta delar av en gaffel eller vinkel som inte behöver riktas in relativt varandra.
Om ett objekt kommer in i detekteringszonen så bryts ljusstrålen och en binär utsignal genereras. Optiska gaffel- och vinkelgivare har en ytterst fin ljusstråle och är därför lämpliga vid detektering av små objekt.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Laserfotoceller / Avståndsgivare

Laserfotoceller / AvståndsgivareLasersystem används där man önskar detektering av små objekt elelr exakt positionering.
Tack vare den lilla divergensvinkeln kan långa avstånd på upp till 60 meter uppnås.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Fiberoptik och förstärkare

Fiberoptik och förstärkareFiberoptik används där platsen för montering av standardfotoceller är begränsad. Fördelar med dessa system: Utvärderingselektroniken och de optoelektroniska komponenterna är placerade separerat från systemets sensordelar.
Fiberoptiska sensordelar kan därför monteras på ställen där åtkomsten är svår.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Fotoceller för speciella användningsområden

Fotoceller för speciella användningsområdenSpeciella uppgifter kräver speciella lösningar. Utöver standardfotocellerna och standardfiberoptiken erbjuder ifm electronic speciella givare för särskilda applikationer.
SystemöversiktProduktnyheter

Ventilsvar för sätesventiler och ställdon

Ventilsvar för sätesventiler och ställdonFör ventilsvar på ställdon, erbjuder ifm electronic en kompakt, induktiv givare med två inbyggda sensorer (design IND). En puck med två indikeringsflaggor, separerade 90 ° från varandra, monteras på ställdonets axeltapp och påverkar den nedre eller den övre sensorn hos givaren, beroende på ställdonets position (öppen/stängd).
För ventilsvar på sätesventiler används efector valvis. Två eller tre kopplingspunkter över ett ventilslag om 80 mm, kan ställas in genom en knapptryckning. Mätsträckan (ventilslaget) skalas ned i steg om 0,2 mm genom en indikeringsflagga som monteras på ventilspindeln. Således kan även mycket små slaglängder detekteras med denna induktiva givare.
SökguideSystemöversiktProduktnyheter

Förstärkare

FörstärkareKopplingsförstärkare utvärderar givarsignalen och styr utgången. Det finns versioner med relän och aktiv transistor samt potentialfria optokopplarutgångar tillgängliga.
SystemöversiktProduktnyheter