IO-Link-parameterinställning via master

IO-Link-parameterinställning via master

LR DEVICE mjukvara för inställning av parametrar med hjälp av IO-Link-Master

  • Snabb och enkel parameterinställning med hjälp av IO-Link-Master
  • Överskådlig visning
  • Snabb och enkel inställning av enheternas parametrar (Punkt-till-Multi)
  • Överföringsbar parametersättning
Utmärkande egenskaper
• Parametrarna kan ställas in online och offline
• Stöder alla IO-Link-enheter
• Mjukvaru- och parameterbeskrivningar på alla språk som stöds
• Utförliga beskrivningstexter av alla parametervärden
• Parametersättning grupperade temaspecifikt
• Parameterinställning av IO-Link-Mastern (AL11xx-serie)
• Stöder de senaste IO-Link-enheterna från ifm
• Stöder IO-Link-ställdon
• Enheternas parametrar ställs in via nätverket

Kundnytta
• Optimerad parameterinställning och validering tack vare grafisk visualisering av processvärdena
• Förkortad anställningstid
• Optimerad process för enhetsutbyte
• Papperslös rapportering av parametersättning

Grafisk visning av processvärden
• Grafisk jämförelse av processvärdena med kopplingsutgångarna
• Enkel, överskådlig visning av processvärdena
• Export av processvärdena till tabeller

Dokumentation och arkivering
• Spara/ladda parametersättning i/från fil
• Arkivera parametersättning som pdf-fil

Enhetsidentifiering
• Automatisk identifiering av IO-Link-Masters och de anslutna IO-Link-givarna/-ställdonen
• Automatisk identifiering av IO-Link-givare
• Visning av karakteristiska givarvärden
• Spara korrekta parameteröverföringar genom identifiering av icke kompatibla enheter
• Mycket enkelt att lägga till nya samt uppdaterade IODD-filer

Utmärkande egenskaper
• Parameterinställning av IO-Link-Masters och IO-Link-enheter via nätverket
• Simultan parameterskrivning på flera enheter samtidigt
• Hjälptexter och gränsvärden kontrollerar parametrarna redan vid inmatningen
• Manöversäkerhet tack vare enhetsidentifiering samt återställning av standardvärden
• Visning av IO-Link-kommunikationskvaliteten
• Skapa och visa komponentidentifiering (Application specific tag)
• Lägga till samt uppdatera befintliga ifm-IODD:s med ett musklick *)
*) Om det finns en Internetförbindelse

Vidare bearbetning av givarvärdena med de fritt skalbara LINERECORDER-modulerna
Mjukvaruprogrammet LINERECORDER stänger informationsstyrningskretsen från givarsignalen till ME-systemens och ERP-lösningarnas värld (t.ex. SAP).

Systemförutsättningar:
Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
– CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
– 2 GB RAM
– 5 GB ledigt hårddiskutrymme
– Webbläsare
Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge

Technical data

QA0011 - LR DEVICE (USB-Stick), Parametrera enheter via nätverket, Mjukvara för parameterinställning, online och offline, av IO-Linkgivare via USB-adapter, Användning via USB-kabel (drivrutiner medlevereras): IO-Link-interface E30396 eller IO-Link-master E30390 (beakta respektive datablad), IODD-import och uppdatering från ifms hemsida

Aktuell bulletin

Sökguide