AS-i Safety-at-Work-modul

AS-i Safety-at-Work-modul

Två säkra digitala ingångar samt två standardutgångar på en adress

  • 2 säkra digitala ingångar och 2 standardutgångar
  • Anslutning av två säkra induktiva givare med OSSD-utgångar eller ljusridåer till endast en AS-i-adress
  • Certifierad enligt EN 62061/SIL2 och EN ISO 13849-1/PL d
  • Exakt och flexibelt snabbmontage
  • Matning av ljusridån från AS-i
Säker ClassicLine-modul​
Med den säkra ingångsmodulen kan säkerhetskritiska komponenter utan integrerat AS-i-gränssnitt anslutas till AS-i Safety at Work-systemet.
För komponenter utan AS-i-gränssnitt​
På så sätt kan för det första två 2-kanaliga induktiva givare med elektroniska OSSD-utgångar (t.ex. GG712S) eller ljusridåer upp till prestandanivå d enligt EN 13849-1 anslutas till en standardanslutningskabel med fyra ledare anslutas till endast en AS-i-adress. Tack vare två integrerade utgångar kan två ställdon, t.ex. signallampor eller reläer, anslutas. Spänningsförsörjningen för de säkra givarna och utgångarna sker helt från AS-i.
Fördelar och kundnytta
Säkra givare med en strömförbrukning under 200 mA kan drivas via AC509S utan manöverspänning. Anslutningen sker enkelt med den gula AS-i-flatkabeln.
AS-i-snabbanslutning
Snabbanslutningstekniken ger högsta möjliga monteringssäkerhet och flexibilitet. AS-i-flatkabeln kan anslutas från tre olika riktningar.
Diagnos på plats​
Lysdioder visar status för in- och utgångarna samt för kommunikationen.
Säkerhet
Den säkra AS-i-modulen AC509S identifierar säkerhetsrelevanta kopplingstillstånd för två elektroniska kontakter med två självtestande halvledarkopplingsutgångar (OSSD) vardera. Modulen uppfyller kraven upp till SIL2 enligt EN 62061 och PL d enligt EN13849-1. Den integrerade kommunikationsövervakningen frånkopplar signalutgångarna vid fel.
Idrifttagning
Adresseringen av modulen kan ske spänningslöst före monteringen eller i monterat och kopplat tillstånd via adresseringsuttaget. För detta krävs endast adresseringsenheten AC1154 samt adresseringskabeln E70213.

Säker AS-i ingångsmodul

AC509S - AS-i Safety at Work, IP 67, Omgivningstemperatur -25...55 °C

Tillbehör


Aktuell bulletin