IO-Link

Punkt-till-punkt-kommunikation med IO-Link-system från ifm


Fantastiska IO-Link

IO-Link har utvecklats av ledande tillverkare inom områdena sensorsystem, ställdon och styrteknik. Tillsammans har de tagit fram ett standardiserat och fältbussoberoende gränssnitt för automatisering, som erbjuder användarna en punkt-till-punkt-förbindelse utan behov av adresseringar.

Binära kontakter, som tidigare oftast var begränsade till enkla kopplingssignaler eller analoga värden, har nu utvecklats till intelligenta givare.
Försprång med IO-Link

IO-Link-givarna från ifm ger idag helt nya möjligheter. De kan exempelvis användas för överföring av cykliska och icke-cykliska data, samt meddelanden i båda riktningar. Dessutom har IO-Link mycket mer att erbjuda:


Ingen yttre påverkan på signalen

Dataöverföringen bygger på en 24 V-signal. Inga skärmade kablar eller tillhörande jordningar behövs.Inga mätvärdesförluster

Hela mätvärdesöverföringen sker digitalt. Det utesluter felaktig överföring och omräkning av analoga signaler.Enkelt givarbyte

Alla givarparametrar lagras i mastern och överförs till den utbytta enheten.Manipuleringssäkert

Utesluter felinställningar av manöverpersonal.Identifiering

Likvärdigt byte. Inga felaktiga givare accepteras.Identifiering av kabelbrott / Diagnos

Kabelbrott eller kortslutningar identifieras direkt.


IO-Link-produktnyheter från ifm

Robust IO-Link masters

O1D with PMD technologyIO-Link master / hygienic areas

Visste du att:


Y-vägen från ifm

Utnyttjar givardata till fullo.