Senzori za kontrolu pomaka

Enkoderi

EnkoderiOkretajni enkoderi djeluju pomoću optoelektronskih čitača koji se ne troše. Imaju impulsnu pločicu koja je pričvršćena na osovinu.
Putem velikog broja impulsa (do 10.000 impulsa po okretaju) mogu se stvoriti precizne linearne distance na duljini kraćoj od jednog milimetra.
SelektorPregled sustava

Senzori brzine

Senzori brzineSenzori brzine rotacije integriraju detekciju brzine rotacije i praćenje u jednu jedinicu. Glava senzora radi prema načelu senzora induktivne blizine. Senzor detektira pokretne metalne površine na rotirajućoj mašini. Integrirana procjena pretvara ovu informaciju u brzinu rotacije. Ukoliko je minimalna/maksimalna brzina rotacije veća ili manja, elektronički izlaz prebacuje.
Pregled sustava

Senzori nagiba

Senzori nagibaSenzori za nagib sa 2 ose sa ugrađenim CANopen sučeljem su korišteni za izravnavanje i detektiranje kutne pozicije mobilnih mašina. Tipične primjene su npr. detekcija pozicije platformi ili izravnavanje mobilnih kranova. Osim toga, postoje nagibni senzori sa binarnim ili analognim izlaznim fazama koji su spojeni direktno na kontrolere ili I/O module.
Pregled sustava

Sistemi za vrednovanje impulza

Sistemi za vrednovanje impulzaKompletna obitelj proizvoda nudi analogne i digitalne sustave nadzora impulsa za kontrolu broja okretaja, klizanje i smjer, strujno-frekvencijske pretvornike, brojila i digitalne prikaze kao i prekidače graničnih vrijednosti i prikaze za analogne normirane signale.
Pregled sustava