Πολιτική Απορρήτου

Αυτόματα συλλεγόμενα μη προσωπικά δεδομένα, παραγωγή cookies, βοηθητικά προγράμματα, ενεργά περιεχόμενα

Αν προσπελάσετε δικτυακούς τόπους μας, οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα και δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε οποιοδήποτε ιδιαίτερο άτομο (π.χ. μέσω ενός φυλλομετρητή ή ενός λειτουργικού συστήματος: ονόματα τομέα δικτυακών τόπων με πρόσβαση που γίνεται μέσω ενός συνδέσμου διαδικτύου, αριθμό επισκέψεων, μέσο χρόνο περιήγησης, σελίδες που προσπελάστηκαν). Η ifm χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και ενημέρωση των ιστοσελίδων της, ώστε να γίνονται πιο λειτουργικές.

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, πληροφορία σε μορφή που ονομάζεται "cookie" αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έτσι ώστε να μας επιτρέψει την αυτόματη αναγνώριση του υπολογιστή σας κατά την επόμενη επίσκεψή του στην κεντρική σελίδα μας. Μεταξύ άλλων, τα cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε μια ιστοσελίδα στις επιθυμίες σας ή να αποθηκεύσετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να αποφύγετε την αναγκαιότητα της εκ νέου εισόδου κατά τη διάρκεια μελλοντικών επισκέψεων. Η αποδοχή των cookies είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία της αρχικής σελίδας. Βοηθητικές εφαρμογές Java, έλεγχοι ActiveX και JavaScript χρησιμοποιούνται για να παρέχουμε αυτές τις ιστοσελίδες.