Αισθητήρες διεργασιών

Αισθητήρες πίεσης

Αισθητήρες πίεσηςΗ ifm προσφέρει μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών αισθητήρων πίεσης και κενού για να καλύψει τις απαιτήσεις των πολλών και διαφορετικών εφαρμογών στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους.
Ανάλογα με τον τομέα χρήσης και εφαρμογής διατίθενται συσκευές με κεραμικές-χωρητικές κεφαλές μέτρησης ή συσκευές με κεφαλές μέτρησης ανοξείδωτου χάλυβα με στρώμα DMS. Διάφορες λειτουργίες εξόδου και περιβλήματα κατάλληλα για συγκεκριμένους τομείς εφαρμογών παρέχουν τη δυνατότητα άψογης προσαρμογής στις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες.
Βοηθός επιλογήςΕπισκόπηση συστήματοςΝέα προϊόντα

Αισθητήρες κενού

Αισθητήρες κενούΗ ifm προσφέρει μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρονικών αισθητήρων κενού για να καλύψει τις απαιτήσεις των πολλών και διαφορετικών εφαρμογών στους διάφορους βιομηχανικούς κλάδους.
Διάφορες λειτουργίες εξόδου και περιβλήματα κατάλληλα για συγκεκριμένους τομείς εφαρμογών παρέχουν τη δυνατότητα άψογης προσαρμογής στις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες.
Βοηθός επιλογήςΕπισκόπηση συστήματος

Αισθητήρες ροής / ροόμετρα

Αισθητήρες ροής / ροόμετραΑισθητήρες που λειτουργούν με κατάλληλες μεθόδους μέτρησης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση αερίων και υγρών.
Διατίθενται ένα ευρύ φάσμα σχεδίων, προσαρμοσμένα στις εφαρμογές και τις απαιτήσεις. Όλα τα συστήματα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε τα σήματα, όπως ροή και θερμοκρασία, να μπορούν να μεταφερθούν απευθείας στο σύστημα ελέγχου για περαιτέρω επεξεργασία.
Βοηθός επιλογήςΕπισκόπηση συστήματοςΝέα προϊόντα

Αισθητήρες στάθμης

Αισθητήρες στάθμηςΣτη μέτρηση της στάθμης υπάρχουν οι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, της απευθείας μέτρησης εντός του μέσου και της μη απευθείας ανίχνευσης από ένα εξωτερικό σημείο (για παράδειγμα διαμέσου ενός τοιχώματος δοχείου μέσω χωρητικών αισθητήρων).
Λόγω ιζημάτων και φθορών δημιουργούνται κατά την μέτρηση εξ επαφής με μηχανικούς διακόπτες συχνά παρεμβολές.
Οι ηλεκτρονικοί αισθητήρες της ifm αντίθετα, λειτουργούν χωρίς κανένα απολύτως μηχανικό εξάρτημα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αισθητήρες να είναι ανθεκτικοί και αξιόπιστοι. Δε χρειάζεται ούτε τακτική συντήρηση ούτε καθαρισμός.
Βοηθός επιλογήςΕπισκόπηση συστήματοςΝέα προϊόντα

Αισθητήρες θερμοκρασίας

Αισθητήρες θερμοκρασίαςΣτην τεχνολογία αυτοματισμού και παραγωγής, η επιτήρηση και η ρύθμιση της θερμοκρασίας ανήκουν στις σπουδαιότερες εργασίες μέτρησης. Η σωστή θερμοκρασία έχει συχνά επίδραση στην ποιότητα και το κόστος των αντιστοίχων διαδικασιών παραγωγής. Εκτός αυτού πρέπει να επιτηρείται η θερμοκρασία σε πολλές εφαρμογές, για να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.
Γι' αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται συμπαγείς διακόπτες και μεταδότες θερμοκρασίας, αλλά και αισθητήρες καλωδίων και ράβδων που συνδέονται σε ένα εξωτερικό σύστημα αξιολόγησης. Σε μερικούς βιομηχανικούς τομείς γίνεται επίσης χρήση υπέρυθρων (IR) αισθητήρων που μετρούν εξ αποστάσεως.
Βοηθός επιλογήςΕπισκόπηση συστήματοςΝέα προϊόντα

Συστήματα αξιολόγησης σήματος

Συστήματα αξιολόγησης σήματοςΗλεκτρονικά συστήματα αξιολόγησης DC και AC αξιολογούν τα σήματα αισθητήρων ροής και παρέχουν ψηφιακό σήμα για περαιτέρω επεξεργασία. Διαθέτουν ενσωματωμένα έλεγχο διακοπής καλωδίου και επιτήρηση θερμοκρασίας. Επίσης, διατίθενται εκδόσεις και για επικίνδυνες περιοχές.
Επισκόπηση συστήματος

Συστήματα ανάδρασης για βάνες, βαλβίδες και ενεργοποιητές

Συστήματα ανάδρασης για βάνες, βαλβίδες και ενεργοποιητέςΗ ifm electronic παρέχει δύο επαγωγικούς αισθητήρες ενσωματωμένους σε ένα περίβλημα για την ανάδραση θέσης ενεργοποιητές τετάρτου στροφής (σειράς IND). Ένας στόχος κατάδειξης με δύο στόχους σε γωνία 90 °, τοποθετείται στον άξονα του ενεργοποιητή και ενεργοποιεί τον κάτω ή τον άνω αισθητήρα του IND, ανάλογα με τη θέση του ενεργοποιητή ("ανοιχτή" ή "κλειστή").
Για την ανάδραση θέσης σε βαλβίδες ανυψούμενου βάκτρου, χρησιμοποιείται το efector Valvis. Σε αυτό μπορούν να ρυθμιστούν δύο ή προαιρετικά τρία σημεία μεταγωγής, μέσω ενός μπουτόν, κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής 80 mm. Αυτή η διαδρομή αναλύεται σε βήματα των 0,2 χιλ με τη βοήθεια στόχου τοποθετημένου στο βάκτρο. Με τη χρήση αυτού του επαγωγικού αισθητήρα μπορούμε να ανίχνευσουμε ακόμα και πολύ μικρές διαδρομές.
Βοηθός επιλογήςΕπισκόπηση συστήματος