Αισθητήρες ελέγχου κίνησης

Κωδικοποιητές

ΚωδικοποιητέςΟι κωδικοποιητές περιστροφών εργάζονται μέσω οπτοηλεκτρικής ανίχνευσης χωρίς φθορές. Για αυτόν το σκοπό έχουν ένα δίσκο παλμών ενωμένο σταθερά με τον άξονα.
Μέσω ενός μεγάλου αριθμού παλμών (μέχρι 10.000 παλμούς ανά περιστροφή) μπορούν για παράδειγμα να αναλυθούν και αποστάσεις μικρότερες από ένα χιλιοστό.
Βοηθός επιλογήςΕπισκόπηση συστήματοςΝέα προϊόντα

Αισθητήρες ταχύτητας

Αισθητήρες ταχύτηταςΟι αισθητήρες ταχύτητας περιστροφής ενσωματώνουν την ανίχνευση και την παρακολούθηση της ταχύτητας περιστρογής σε μία συσκευή. Ο αισθητήρας τους λειτουργεί με την αρχή του επαγωγικού αισθητήρα προσέγγισης. Ο αισθητήρας ανιχνεύει μεταλλικές επιφάνειες σε περιστρεφόμενες μηχανές. Τα ενσωματωμένα ηλεκτρονικά αξιολόγησης μετατρέπουν αυτή την πληροφορία σε ταχύτητα περιστροφής. Εάν η προρυθμισμένη μέγιστη/ελάχιστη τιμή ταχύτητας περιστροφής είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη, μετάγει η ηλεκτρονική έξοδος.
Επισκόπηση συστήματοςΝέα προϊόντα

Αισθητήρες κλίσης

Αισθητήρες κλίσηςΟι αισθητήρες κλίσης σε 2 άξονες με ενσωματωμένο CANopen χρησιμοποιούνται για την οριζοντίωση και την ανίχνευση γωνιακής θέσης σε οχήματα. Τυπικές εφαρμογές είναι για παράδειγμα: η ανίχνευση της θέσης πλατφόρμας ή η οριζοντίωση των κινητών γερανών. Επιπλέον, υπάρχουν αισθητήρες κλίσης με δυαδική ή αναλογική έξοδο, οι οποίοι συνδέονται άμεσα σε ελεγκτές ή βαθμίδες Εισ/Εξ.
Επισκόπηση συστήματοςΝέα προϊόντα

Συστήματα αξιολόγησης παλμών

Συστήματα αξιολόγησης παλμώνΟλόκληρη η σειρά προϊόντων παρέχει αναλογικά και ψηφιακά συστήματα αξιολόγησης παλμών για επιτήρηση στροφών, ολίσθησης και κατεύθυνσης, μετατροπείς συχνότητας/ρεύματος, μετρητές και ψηφιακές ενδείξεις, όπως και διακόπτες οριακών τιμών και ενδείξεις για αναλογικά τυποποιημένα σήματα.
Επισκόπηση συστήματοςΝέα προϊόντα