Χωρητικός αισθητήρας με απεικόνιση της διεργασίας μέσω IO-Link

Χωρητικός αισθητήρας με απεικόνιση της διεργασίας μέσω IO-Link

Δείτε τί συμβαίνει! Χωρητικός αισθητήρας για περισσότερη διαφάνεια

  • Εύκολη παραμετροποίηση μέσω IO-Link πριν την εγκατάσταση του αισθητήρα
  • Ευέλικτη επεξεργασία δεδομένων μέσω IO-Link
  • Δεν χρειάζεται νέα καλωδίωση
  • Ευδιάκριτη ένδειξη της κατάστασης εξόδου
  • Εύκολη εγκατάσταση με βάσεις στήριξης και δεματικά καλωδίου
Δείτε τί βλέπει ο αισθητήρας
Επιτέλους, μπορείτε πλέον να κάνετε ορατές τις τιμές διεργασίας, να τις ενσωματώσετε στη δομή του συστήματός σας μέσω μιας έξυπνης διασύνδεσης και να έχετε έτσι καλύτερη ένδειξη, ανάλυση και αξιολόγηση. Η εφαρμογή γίνεται ξεκάθαρη και η ορατή τιμή της διεργασίας επιτρέπει την αποτελεσματική περαιτέρω επεξεργασία. Μέχρι στιγμής αυτό το πλεονέκτημα είναι μοναδικό και προσφέρει λύσεις ακόμα και για πιο δύσκολες εφαρμογές.
Εφαρμογή
Χωρητικοί ασιθητήρες ανιχνεύουν χύδην υλικά ή υγρά μέσα από μη μεταλλικά τοιχώματα δοχείων. Τυπικές εφαρμογές ανίχνευσης προϊόντος: βιομηχανίες ημιαγωγών, χαρτιού και ξυλείας.
Παραμετροποίηση
Η παραμετροποίηση μπορούν να γίνει εύκολα είτε μέσω των μπουτόν του αισθητήρα, είτε μέσω IO-Link. Για το IO-Link χρειάζεστε είτε το USB καλώδιο E30396, είτε τον κονέκτορα μνήμης E30398. Το λογισμικό LINERECORDER SENSOR απλοποιεί την επιτήρηση διαφόρων τύπων αισθητήρων.

M12 κονέκτορας · 3 αγωγών

KG5065 - Χωρητικός αισθητήρας
KG5066 - Χωρητικός αισθητήρας
KG5071 - Χωρητικός αισθητήρας
KI5082 - Χωρητικός αισθητήρας
KI5083 - Χωρητικός αισθητήρας
KI5084 - Χωρητικός αισθητήρας
KI5085 - Χωρητικός αισθητήρας
KI5086 - Χωρητικός αισθητήρας
KI5087 - Χωρητικός αισθητήρας

Καλώδιο 2 m PVC· 3 αγωγών

KG5067 - Χωρητικός αισθητήρας
KG5069 - Χωρητικός αισθητήρας
KQ6001 - Χωρητικός αισθητήρας
KQ6002 - Χωρητικός αισθητήρας

Καλώδιο με M8 κονέκτορα · 3 αγωγών

KQ6003 - Χωρητικός αισθητήρας
KQ6004 - Χωρητικός αισθητήρας
KQ6008 - Χωρητικός αισθητήρας
KQ6010 - Χωρητικός αισθητήρας

Καλώδιο με M12 κονέκτορα · 3 αγωγών

KQ6005 - Χωρητικός αισθητήρας

Παρελκόμενα

E12153 - Προσαρμογέας τοποθέτησης σε ελεύθερη επιφάνεια
E12163 - Προσαρμογέας συναρμολόγησης, Σύστημα στερέωσης για KQ5 και KQ6 σε σκληρές και εύκαμπτες σωλήνες, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...80 °C
E30398 - Κονέκτορας μνήμη, Μνήμη με δυνατότητα παραμετροποίησης για αισθητήρες IO-Link, Χωρητικότητα αποθήκευσης: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...60 °C, 2 x M12 κονέκτορες

Τεχνολογία σύνδεσης

EVC001 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR
EVC150 - Θηλυκός κονέκτορας, Ίσιο σχήμα, Χωρίς σιλικόνη, Χωρίς αλογόνο, Επιχρυσωμένες επαφές, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Θερμοκρασία περιβάλλοντος -25...90 °C, 2 m Καλώδιο PUR

Τροφοδοτικά

DN1031 - Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC, 2,5 A, Σταθεροποιημένη ηλεκτρική τροφοδοσία για αισθητήρες, ενεργοποιητές, ηλεκτρονικά αξιολόγησης και PLC, Ισχύς εξόδου 60 W, Πρωτεύον μεταγωγικής λειτουργίας, Ρεύμα εξόδου 2,5 A, ρυθμιζόμενο, Έξοδος DC-ok, IP 20, Θερμοκρασία περιβάλλοντος 0...70 °C, ελατηριωτές κλέμες