Kunnonvalvontajärjestelmät

Tärinänvalvontajärjestelmät

Tärinänvalvontajärjestelmätefector octavis on helposti asennettava tärinänvalvontajärjestelmä, joka mittausarvojen perusteella huolehtii kunnonvalvontadiagnostiikasta itse koneessa. Tieto koneen kunnosta siirretään eteenpäin ohjaus- tai SCADA-järjestelmään. Se täyttää kaikki uudenaikaisen kunnonvalvonnan tärkeimmät vaatimukset: yhteensopivuus, modulaarisuus ja siirrettävä konfiguraatio.
ValintakaavioUutuuksia

Virtausmittarit paineilmalle

Virtausmittarit paineilmalleefector metris -virtausanturia käytetään paineilman kulutuksen mittaamiseen. Suuri mittausdynamiikka, hyvä tarkkuus ja lyhyt vasteaika mahdollistavat laajan sovellutusalueen aina vuotojen mittauksesta käytönaikaisen kulutuksen mittaukseen. Monipuoliset liitäntävaihtoehdot mahdollistavat virtausta ja lämpötiloja kuvaavien mittaussignaalien liittämisen kaikkiin prosessiohjausjärjestelmiin.
Valintakaavio

Virtausmittarit vedelle

Virtausmittarit vedelleVeden kulutuksen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet edellyttävät tietoa nykyisestä kulutuksesta. Magneettisinduktiivisia ja ultraääneen perustuvia mittausjärjestelmiä voidaan niiden kompaktin rakenteen ansiosta käyttää myös juomavesiputkistoissa. Yhteensopivuus juomavesijärjstelmien kanssa on varmistettu hyväksyttyjen materiaalien käytöllä. Virtausta ja lämpötilaa ilmaisevien monipuolisten lähtösignaalien ansiosta nämä laitteet mahdollistavat liitännän kaikkiin prosessiohjausjärjestelmiin.
Valintakaavio

Öljyn laadun valvontajärjestelmät

Öljyn laadun valvontajärjestelmätJotta voiteluaineiden tai öljyjen liian korkea vesipitoisuus voitaisiin havaita ajoissa, on hyödyllistä valvoa aineen suhteellista kosteutta jatkuvasti anturin avulla.
Anturi mittaa öljyn suhteellisen kosteuden kapasitiivisen mittauselementin avulla (mittausalue 0...100 %). Suhteellisen kosteuden lisäksi anturi ilmaisee myös aineen lämpötilan analogiasignaalina.
ValintakaavioUutuuksia