Väyläteknologia

AS-i kontrollerit / gateway-yksiköt

AS-i kontrollerit / gateway-yksikötMaster-toiminnot on sisäänrakennettu AS-i-kontrollereihin ja gateway-yksiköihin, joten ne ovat siten olennainen osa AS-i-verkkoja. Nämä komponentit asennetaan yleensä ohjauskeskukseen ja ne huolehtivat verkon tiedonsiirrosta. Laajan tuotevalikoiman ansiosta ne mahdollistavat käytön monissa eri sovellutuksissa. Integroitu CoDeSys-ohjelmoitava logiikka mahdollistaa AS-i-kontollerien käytön joko itsenäisenä tai lisäohjausjärjestelmänä.
HakuValintakaavioUutuuksia

AS-i jännitelähteet / maavuotoilmaisimet

AS-i jännitelähteet / maavuotoilmaisimetAS-i-verkko tarvitsee erityisen AS-i-jännitelähteen tiedonsiirtoa ja AS-i-modulien ja kytkettyjen tulojen ja lähtöjen (osittain) jännitesyöttöä varten. Ne syöttävät verkkoon maadoittamattoman jännitteen, joka mahdollistaa häiriösietoisen tiedonsiirron erityisesti teollisuusympäristössä.Verkon maadoitusongelmat ovat helposti valvottavissa maavuotoilmaisimien avulla.
HakuValintakaavioUutuuksia

AS-i I/O-modulit

AS-i I/O-modulitI/O-modulit ovat AS-i-järjestelmän hajautettavia tulo- ja lähtöyksiköitä, jotka on tarkoitettu binääri- ja analogiatulojen ja -lähtöjen kytkemiseen. Erilaiset sovellutukset asettavat I/O-moduleille erilaisia vaatimuksia esimerkiksi suojausluokan, kestävyyden ja käytettävien materiaalien suhteen. Tuotevalikoimaan kuuluu avoimia piirilevyratkaisuja, kytkentäkoteloon asennettavia moduleja sekä suojausluokan IP69K omaavia kenttäasennusmoduleja.
HakuValintakaavioUutuuksia

AS-i AirBox paineilmamodulit

AS-i AirBox paineilmamodulitAS-i AirBox -modulit ovat kompakteja paineilmaventtiilejä, joihin on yhdistetty binäärituloja takaisinkytkentää varten. Ne on integroitu ClassicLine-koteloon ja ovat siten tilantarpeen ja asennuksen suhteen yhteensopivia. AS-i-liitäntä toteutetaan normaalien lattakaapeli- tai pyörökaapelipohjaosien kautta. Saatavana on 3/2-, 4/2-, 5/2- ja 5/3-tieventtiilejä.
HakuValintakaavioUutuuksia

AS-i-anturit

AS-i-anturitVäyläliitäntä on jo integroituna älykkäissä AS-i-antureissa, joten ne voidaan liittää suoraan keltaiseen lattakaapeliin. Pelkän anturisignaalin lisäksi AS-i-liitännän kautta saadaan myös diagnostiikkatietoa, jota voidaan siirtää ja käsitellä edullisesti.
HakuValintakaavio

AS-i venttiili- ja toimilaiteanturit

AS-i venttiili- ja toimilaiteanturitPneumaattisille neljänneskierroksisille toimilaitteille tarkoitetut venttiiliohjaimet voidaan asentaa suoraan useimpien toimilaitteiden päälle standardisoidun mekaanisen liitännän avulla. Ne sisältävät kaksi induktiivista anturia takaisinkytkentään, 1 tai 2 lähtöä pilottiventtiilin ohjaukseen ja AS-i-slaveyksikön.
Valintakaavio

AS-i väylänlaajennus

AS-i väylänlaajennusAS-i-kaapelin pituutta voidaan jatkaa eri tavoilla. AS-i-normin mukainen 100 m maksimipituus voidaan laajentaa äärimmäisissä tapauksissa jopa 1000 m saakka.
HakuValintakaavio

AS-i turvateknologia

AS-i turvateknologiaEdistyksellinen AS-i-teknologia ja laajennetut diagnostiikkamahdollisuudet varmistavat laitteiston luotettavuuden ja korkean käyttöasteen. "Safety at Work" on turvallisuuteen liittyviä komponentteja koskeva AS-i-väylän laajennus. EN ISO 13849-1 (IEC 61508 / SIL 3) mukaan turvatason e turvakomponentit voidaan liittää AS-i-järjestelmään.
HakuValintakaavio

Kenttäväyläkomponentit

Kenttäväyläkomponentitifm:n AS-i-gateway-yksiköt tarjoavat ratkaisuja erilaisille kenttäväylille kuten Profibus, Profinet, Ethernet/ IP, DeviceNet, Ethercat ja CANopen. Gateway-yksiköt toimivat kenttäväylän slave-yksikkönä ja käyttävät AS-i-liitäntää älykkäänä porttina tiedon valtatielle.
Valintakaavio

IO-Link-komponentit

IO-Link-komponentitIO-Link on valmistaja- ja väyläriippumaton standardi, joka mahdollistaa I/O-käyttäjädatan ja parametrien siirron ohjausjärjestelmän ja IO-Link-yhteensopivien laitteiden (esim. diagnostiikkatoiminnoilla varustetut anturit ja toimilaitteet) välillä.
AS-i / IO-Link -gateway mahdollistaa IO-Link-toimintojen käytön AS-i-järjestelmissä.
ValintakaavioJärjestelmäkuvaus - IO-Link-komponentitUutuuksia