Prosessianturit

Paineanturit

Paineanturitifm:n tuoteohjelmaan kuuluu laaja valikoima erilaisiin teollisuussovellutuksiin sopivia elektronisia paine- ja tyhjiöantureita.
Sovellutuksesta riippuen voidaan valita joko keraamis-kapasitiivisella mittakennolla varustettuja malleja tai malleja, jotka on toteutettu metallisella mittakennolla ja paksukalvotekniikalla. Laaja erilaisten lähtötoimintojen ja kotelomallien valikoima mahdollistaa laitteiden optimaalisen sovituksen erilaisiin prosesseihin.
HakuValintakaavioUutuuksia

Tyhjiöanturit

Tyhjiöanturitifm:n tuoteohjelmaan kuuluu laaja valikoima erilaisiin teollisuuden sovellutuksiin sopivia tyhjiöantureita.
Erityisesti tälle sovellutusalueelle kehitetyt monipuoliset lähtö- ja koteloratkaisut varmistavat optimaalisen sovituksen erilaisiin sovellutuksiin.
HakuValintakaavio

Virtausanturit / virtausmittarit

Virtausanturit / virtausmittaritSopivilla mittausperiaatteilla toimivia antureita voidaan käyttää kaasujen ja nesteiden valvontaan.
Saatavana on laaja valikoima erilaisten sovellutusten ja vaatimusten mukaisesti optimoituja malleja. Kaikki mallit on suunniteltu siten, että signaalit kuten virtausnopeus ja lämpötila, ovat suoraan vietävissä ohjausjärjestelmään edelleen prosessoitavaksi.
HakuValintakaavioUutuuksia

Pinnankorkeusanturit

PinnankorkeusanturitPinnankorkeuden mittauksen kaksi yleisintä mittausmenetelmää ovat suora mittaus, joka tapahtuu itse mitattavassa aineessa ja ulkopuolelta tapahtuva epäsuora mittaus (esim. mittaus säiliön seinämän läpi kapasitiivisen anturin avulla).
Kuluminen ja likaantuminen aiheuttavat usein toimintahäiriöitä - erityisesti mekaanisissa kytkimissä, jotka ovat suorassa yhteydessä mitattavaan aineeseen.
ifm:n valmistamat elektroniset anturit toimivat kuitenkin ilman liikkuvia osia, mikä tekee niistä erittäin kestäviä ja luotettavia. Säännöllistä huoltoa ja puhdistusta ei siten enää tarvita.
HakuValintakaavioUutuuksia

Lämpötila-anturit

Lämpötila-anturitLämpötilojen valvonta on yksi tärkeimpiä mittaustehtäviä automaatio- ja prosessiteknologiassa. Oikealla lämpötilalla on usein vaikutusta prosessin laatuun ja tehokkuuteen. Lämpötiloja on monissa sovellutuksissa tarpeen valvoa myös vaarallisten tilojen välttämiseksi.
Mittauksessa voidaan käyttää sekä kompaktikytkimiä ja -lähettimiä että erillisestä anturista ja vahvistimesta koostuvia yksiköitä. Joillakin teollisuudenaloilla käytetään myös kosketuksettomia infrapuna-antureita.
HakuValintakaavioUutuuksia

Signaalinkäsittelyjärjestelmät

SignaalinkäsittelyjärjestelmätReleyksiköitä on saatavana sekä DC- että AC-versiona. Ne käsittelevät virtausantureilta saatavia signaaleja ja siirtävät ne binäärisignaaleina ohjausjärjestelmään. Niissä on myös johdinkatkos- ja lämpötilavalvonta. Saatavana on myös räjähdysvaarallisiin tiloihin sopivia versioita.
Valintakaavio

Venttiili- ja toimilaiteanturit

Venttiili- ja toimilaiteanturitifm tarjoaa quarter turn -venttiilitoimilaitteiden takaisinkytkentään kompaktiantureita (malli IND), joihin on integroitu kaksi induktiivista anturia samaan koteloon. Yhdessä toimilaitteen karalle asennettavan tunnistuskiekon (sis. kaksi toisiinsa nähden 90° kulmassa olevaa kohdetta) kanssa anturi tunnistaa toimilaitteen asennon (auki/kiinni).
Pystykaraventtiilien takaisinkytkentään käytetään mallia efector valvis. Valittavissa on kaksi tai kolme aseteltavaa kytkentäpistettä. Mittausalue 80 mm on jaettu 0,2 mm askeliin venttiilikaralle asennetun kohteen avulla. Tätä induktiivista anturia voidaan käyttää myös erittäin lyhytiskuisten venttiilien valvontaan.
HakuValintakaavio