Paikannusanturit

Induktiiviset anturit

Induktiiviset anturitInduktiiviset lähestymiskytkimet ovat nykypäivän teollisuudelle korvaamattomia. Mekaanisiin kytkimiin verrattuna ne ovat ominaisuuksiltaan lähes ideaalisia: kosketukseton toiminta, kulumaton rakenne sekä suuri kytkentätaajuus ja -tarkkuus. Lisäksi ne ovat tunteettomia tärinälle, pölylle ja kosteudelle. Induktiiviset anturit tunnistavat kosketuksetta kaikki metallit.
HakuValintakaavioUutuuksia

Kapasitiiviset anturit

Kapasitiiviset anturitKapasitiivisia lähestymiskytkimiä käytetään kaikenlaisten kohteiden kosketuksettomaan tunnistukseen. Induktiivisista kytkimistä poiketen kapasitiiviset kytkimet tunnistavat myös ei-metallisia materiaaleja. Tyypillisiä sovellutusalueita ovat mm. puu-, paperi-, lasi-, muovi-, elintarvike- ja kemianteollisuus.
HakuValintakaavioUutuuksia

Magneettianturit

MagneettianturitMagneettikytkimiä käytetään ohjausteknologiassa kosketuksettomaan ja kulumattomaan paikannukseen. Niitä käytetään siellä, missä induktiivisten antureiden rajat tulevat vastaan. Koska magneettikentät tunkeutuvat kaikkien magnetisoitumattomien materiaalien läpi, voidaan näillä antureilla tunnistaa magneetti mm. ei-rautametallista, ruostumattomasta teräksestä, alumiinista, muovista ja puusta tehtyjen seinämien läpi.
ValintakaavioUutuuksia

Sylinterianturit

SylinterianturitKosketuksettomat anturit ovat kulumattomia ja niiden elinikä on usein pitempi kuin Reed-kytkimillä. Näin voidaan saavuttaa huomattavia säästöjä korjaus- ja seisakkikustannuksissa.
HakuValintakaavioUutuuksia

Ultraäänianturit

UltraäänianturitUltraääniantureita käytetään kiintokappaleiden, jauheiden ja nesteiden luotettavaan tunnistamiseen ja tarkkaan etäisyyden mittaamiseen. Ne lähettävät ja vastaanottavat ääniaaltoja ultraäänialueella. Tunnistettava kohde heijastaa ääniaaltoja ja etäisyys määritellään näiden ääniaaltojen kulkuajan perusteella. Kosketuksetta tapahtuva tunnistus on tunteeton kohteen värin, läpinäkyvyyden, pinnan muodon ja kirkkauden suhteen. Esimerkiksi pakkausteknologiassa käytettävät kuplamuovit ja elintarviketeollisuudessa käytettävät läpinäkyvät muovikulhot voidaan tunnistaa luotettavasti. Nämä anturit toimivat luotettavasti ja häiriöttömästi sellaisissakin olosuhteissa, joissa esiintyy runsaasti likaa, pölyä tai sumua.
ValintakaavioUutuuksia

Valokennot

ValokennotOptoelektronisia antureita käytetään sellaisissa sovellutuksissa, joissa vaaditaan kohteiden kosketuksetonta ja tarkkaa tunnistusta. Tunnistettavan kohteen materiaalilla ei ole juurikaan merkitystä. Lähestymisantureihin verrattuna optoelektronisilla antureilla saavutetaan huomattavasti suurempia tuntoetäisyyksiä.
HakuValintakaavioUutuuksia

Haarukkavalokennot

HaarukkavalokennotLähetin/vastaanotinpareissa lähetin ja vastaanotin täytyy asentaa tarkasti vastakkain. Haarukka- ja kulmavalokennoissa nämä osat on asennettu kiinteästi, joten niiden kohdistaminen vastakkain ei ole tarpeen.
Kohteen tullessa tunnistusalueelle valonsäde katkeaa ja saadaan kytkentäsignaali. Optisissa haarukka- ja kulma-antureissa on erityisen ohut ja tarkka valonsäde, joten ne soveltuvat pientenkin kohteiden tunnistamiseen.
HakuValintakaavioUutuuksia

Laservalokennot / etäisyysanturit

Laservalokennot / etäisyysanturitLaserantureita käytetään silloin, kun on tarvetta suuresta tarkkuudesta tai tunnistettavat kohteet ovat hyvin pieniä.
Erittäin kapean valonsäteen ansiosta näillä antureilla voidaan saavuttaa pitkiä, jopa 60 m tuntoetäisyyksiä.
HakuValintakaavioUutuuksia

Kuituvalokennot

KuituvalokennotKuituoptiikoita käytetään sellaisissa paikoissa, joissa ei ole riittävästi tilaa tavanomaisille valokennoratkaisuille. Kuituoptisten järjestelmien etuja: Vahvistinelektroniikka ja optoelektroniset komponentit voidaan sijoittaa erilleen tunnistuselementistä.
Kuituoptiikan tuntopää voidaan siten asentaa sellaisiinkin paikkoihin, joihin pääseminen on vaikeaa.
HakuValintakaavio

Erikoisvalokennot

ErikoisvalokennotErikoistehtäviin tarvitaan erikoisratkaisuja. Standardivalokennojen ja kuituoptisten antureiden lisäksi ifm:llä on myös laaja valikoima erikoisantureita erikoistarkoituksiin.
ValintakaavioUutuuksia

Venttiili- ja toimilaiteanturit

Venttiili- ja toimilaiteanturitifm tarjoaa quarter turn -venttiilitoimilaitteiden takaisinkytkentään kompaktiantureita (malli IND), joihin on integroitu kaksi induktiivista anturia samaan koteloon. Yhdessä toimilaitteen karalle asennettavan tunnistuskiekon (sis. kaksi toisiinsa nähden 90° kulmassa olevaa kohdetta) kanssa anturi tunnistaa toimilaitteen asennon (auki/kiinni).
Pystykaraventtiilien takaisinkytkentään käytetään mallia efector valvis. Valittavissa on kaksi tai kolme aseteltavaa kytkentäpistettä. Mittausalue 80 mm on jaettu 0,2 mm askeliin venttiilikaralle asennetun kohteen avulla. Tätä induktiivista anturia voidaan käyttää myös erittäin lyhytiskuisten venttiilien valvontaan.
HakuValintakaavioUutuuksia

Releyksiköt

ReleyksikötVahvistinyksiköt mittaavat anturin lähettämää signaalia ja ohjaavat sen perusteella lähtöä. Laitteita on saatavana sekä rele-, transistori- että potentiaalivapaalla optoerotinlähdöllä.
Valintakaavio