Procesní senzorika

Tlakové senzory

Tlakové senzoryFirma ifm nabízí široké spektrum elektronických tlakových a vakuových senzorů proto, aby vyhověla požadavkům různých aplikací v nejrozličnějších průmyslových odvětvích.
V závislosti od oblastí použití a aplikací, jsou k dispozici přístroje s keramickými kapacitními měřícími buňkami nebo přístroji s měřícími buňkami z ušlechtilé ocele v provedení technologií tlustých vrstev DMS. Nejrůznější výstupní funkce a oblastem použití přizpůsobené konstrukce krytů, představují záruku optimálního přizpůsobení nejrůznějším aplikacím.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Vakuové senzory

Vakuové senzoryFirma ifm nabízí široké spektrum elektronických tlakových a vakuových senzorů proto, aby vyhověla požadavkům různých aplikací v nejrozličnějších průmyslových odvětvích.
Různé výstupní funkce a konstrukce krytů, přizpůsobena oblastem nasazení, umožňuje optimální přizpůsobení k různým procesům.
VyhledávačPřehled výrobků

Senzory proudění

Senzory prouděníPro monitorování plynných a kapalných médií lze použít všechny senzory pracující s vhodnými měřícími metodami.
K dispozici je široká škála provedení přizpůsobených požadavkům jednotlivých aplikací. Všechny systémy jsou navrženy tak, že signály, jako je proudění a teplota, mohou být převedeny přímo do řídícího systému k dalšímu zpracování.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Hladinové senzory

Hladinové senzoryPři měření hladin rozlišujeme v podstatě mezi přímým měřením v médiu a nepřímým zjišťováním z vnějšku (např. skrze stěnu nádoby) pomocí kapacitních senzorů.
V důsledku usazenin a opotřebení dochází, především v případě měření se stykem s médiem u mechanických spínačů, k častým poruchám.
Elektronické senzory ifm jsou naproti tomu naprosto bez mechanických komponent. To dělá senzory zvláště robustními a spolehlivými. Pravidelná údržba a čištění nejsou nutné.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Teplotní senzory

Teplotní senzoryV automatizační a procesní technice patří hlídání a regulace teploty k nejdůležitějším měřícím úlohám. Správná teplota má často vliv na kvalitu a hospodárnost odpovídajícího procesu. Aby bylo zabráněno nebezpečným stavům, musí být navíc u mnoha aplikací hlídána teplota.
K tomu slouží nejen kompaktní teplotní spínače a vysílače, ale také tyčové senzory a senzory s kabelem, které jsou napojeny na externí vyhodnocovací jednotky. V některých průmyslových oblastech jsou navíc používány bezkontaktní infračervené (IR) senzory.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Vyhodnocovací elektronika

Vyhodnocovací elektronikaVyhodnocovací jednotky v provedení DC a AC vyhodnocují signály ze senzorů proudění a poskytují je jako binární signál pro další zpracování. Další funkcí je sledování teploty a přerušení vodičů. K dispozici jsou také v provedení Atex - pro prostředí s nebezpečím výbuchu.
Přehled výrobků

Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony

Zpětnovazební systémy pro ventily a pohonyifm electronic nabízí řešení v podobě detekce dvou poloh na rotačním členu (jeho hřídeli), kde má uživatel možnost umístit dva nebo tři spínací prvky, které dokáží detekovat natočení (např. otevření nebo zavření klapky). Pro detekci polohy lineárních válců je používán efector valvis. Dva nebo tři libovolné spínací body je možné nastavit pomocí tlačítka. Měření zdvihu je rozděleno do kroků po 0,2 mm pomocí terčů umístěných na dříku ventilu. Použití tohoto induktivního senzoru umožňuje detekci i velmi krátkých zdvihů.
VyhledávačPřehled výrobků