Polohová senzorika

Induktivní senzory

Induktivní senzoryV dnešní době jsou induktivní senzory v průmyslových aplikacích nepostradatelné. Ve srovnání s mechanickými spínači nabízí téměř ideální provozní podmínky: jejich funkce je bezdotyková, jsou neopotřebitelné, a rovněž vynikají vysokými spínacími frekvencemi a spínací přesností. Navíc jsou necitlivé vůči vibracím, prachu a vlhkosti. Induktivní senzory detekují bezkontaktně všechny kovy.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Kapacitní senzory

Kapacitní senzoryKapacitní přibližovací spínače slouží k bezkontaktní detekci libovolných objektů. Oproti induktivním senzorům, které detekují pouze kovové předměty, je možno kapacitními senzory detekovat i nekovové materiály. Typická použití nacházejí tyto spínače v papírenském, dřevařském, sklářském, potravinářském a chemickém průmyslu.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Magnetické senzory

Magnetické senzoryMagnetické spínače, nepodléhající opotřebení, slouží k bezkontaktní detekci poloh v řídicí technice. Jsou používány všude tam, kde induktivní přibližovací spínače ve svých mezních parametrech již nestačí. Protože magnetická pole prochází všemi nemagnetickými materiály, mohou tyto senzory rozpoznávat magnety, které jsou umístěny např. za stěnami z barevných kovů, ušlechtilé ocele, hliníku, umělých hmot nebo dřeva.
Přehled výrobkůNovinky

Senzory pro válce

Senzory pro válceBezdotykové senzory pracují prakticky bez opotřebení a dosahují mnohonásobně vyšších životností než čtecí spínače. To šetří náklady na drahou údržbu a prostoje.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Ultrazvukové senzory

Ultrazvukové senzoryUltrazvukové senzory se používají pro spolehlivou detekci polohy a přesné kontinuální měření vzdálenosti pevných látek, prášků a kapalin. Senzory vysílají a přijímají zvukové vlny v rozsahu ultrazvuku. Objekt, který má být detekován odráží zvukové vlny a informace o vzdálenosti je určena pomocí měření průběhové doby letu. Bezkontaktní detekce je nezávislá na barvě, průhlednosti, povrchové úpravě nebo lesku povrchu daného objektu. A tak lze spolehlivě detekovat např. blistrové obaly v obalové technice nebo průhledné plastové kelímky v potravinářském průmyslu. Senzory pracují spolehlivě a bez rušení dokonce i v provozních podmínkách se silným znečištěním, prachem nebo mlhou.
Přehled výrobkůNovinky

Optické senzory

Optické senzoryOptoelektronické senzory se používají všude tam, kde má být bezdotykově a přesně detekována poloha objektů. Přitom nehraje žádnou roli skutečnost z jakých materiálů jsou objekty zhotoveny. Ve srovnání s přibližovacími spínači mají optické senzory mnohonásobně větší detekční oblast.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Vidlicové světelné závory / Úhlové senzory

Vidlicové světelné závory / Úhlové senzoryTak jako u jednosměrné světelné závory jsou vysílač i přijímač umístěny proti sobě. Obě tyto komponenty jsou pevně integrované do vidlice nebo úhlu a nemusí tedy být vůči sobě nasměrovány.
Jestliže se nějaký objekt objeví v detekční oblasti, bude světelný paprsek přerušen a tím bude generován spínací signál. Vidlicová a úhlová světelná závora používá zvlášť jemný světelný paprsek a tím je také schopna rozpoznávat i ty nejmenší objekty.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Laserové senzory/Senzory pro měření vzdálenosti

Laserové senzory/Senzory pro měření vzdálenostiLaserové senzory nachází použití všude tam, kde mají být detekovány malé objekty, nebo tam kde je požadována vysoká přesnost detekce.
V důsledku malého divergenčního úhlu jsou realizovatelné vysoké dosahy, až do 60 metrů
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Vláknová optika a zesilovače

Vláknová optika a zesilovačeTam, kde je velmi málo místa pro montáž standardních optických senzorů, přichází v úvahu světlovody, nazývané také vláknovými optikami. Výhody těchto systémů: vyhodnocovací elektronika optoelektronické prvky jsou umístěny odděleně od otvorů pro vstup a výstup světla systému.
Optická měřící dráha se proto může nacházet také v těžko přístupných místech.
VyhledávačPřehled výrobkůNovinky

Optické senzory pro speciální aplikace

Optické senzory pro speciální aplikaceZvláštní úlohy vyžadují zvláštní řešení. ifm electronic nabízí proto vedle optoelektronických standardních senzorů a světlovodných systémů tzv. specifické senzory pro vyjímečné aplikace.
Přehled výrobkůNovinky

Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony

Zpětnovazební systémy pro ventily a pohonyifm electronic nabízí řešení v podobě detekce dvou poloh na rotačním členu (jeho hřídeli), kde má uživatel možnost umístit dva nebo tři spínací prvky, které dokáží detekovat natočení (např. otevření nebo zavření klapky). Pro detekci polohy lineárních válců je používán efector valvis. Dva nebo tři libovolné spínací body je možné nastavit pomocí tlačítka. Měření zdvihu je rozděleno do kroků po 0,2 mm pomocí terčů umístěných na dříku ventilu. Použití tohoto induktivního senzoru umožňuje detekci i velmi krátkých zdvihů.
VyhledávačPřehled výrobků

Zesilovače

ZesilovačeSpínací zesilovače vyhodnocují senzorový signál a řídí výstup. K dispozici jsou varianty s relé, jakož i s aktivními tranzistorovými a beznapěťovými výstupy s optickými vazebními členy.
Přehled výrobků