LDP100 - senzor pro monitorování částic sleduje znečištění olejů

LDP100 - senzor pro monitorování částic sleduje znečištění olejů

Nepřetržité sledování stavu oleje

  • Analýza koncentrace částic pro sledování trendu
  • Zobrazení třídy čistoty v souladu s normou ISO 4406:99 nebo SAE AS4059E
  • Robustní, pod tlakem lité hliníkové pouzdro pro tlaky až do 420 bar
  • Jasně osvětlený grafický displej, intuitivní ovládání na přední straně
  • CAN-Bus, analogové a spínací výstupy
Detekce nečistot
LDP100 sleduje "stupeň čistoty" nebo úroveň znečištění v kapalinách. Senzor je určený zejména pro minerální, esterové a biologicky odbouratelné oleje.
Integrovaná paměť umožňuje ukládání a analýzu dat v delším časovém období. LCD displej ukazuje úroveň čistoty.
Měřící princip
Optický senzor pro monitorování čístic LDP100 pracuje na principu zeslabení/zániku světla. Změny v intenzitě světla laserového paprsku způsobené částicemi v médiu, které protéká přes měřící buňku, jsou zjišťovány pomocí foto čidla. Kalibrace se provádí v souladu s ISO 11943.
Připojení
Na boční straně je senzor LDP100 vybaven dvěma měřícími přípoji, se kterými může být také namontován do obtoku olejového okruhu. Elektrické připojení se provádí pomocí 8-pinového konektoru M12.

LDP100 - Optický senzor pro monitorování částic, Měřící princip: princip zeslabení/zániku světla, Stupeň čistoty podle ISO 4406:99 / SAE AS4059E ¹), Velikosti kanálů [µm]: 4, 6, 14, 21, CAN rozhraní, Out 1: analogový (4...20 mA); Out 2: spínací výstup (výstup s otevřeným kolektorem), M12 konekt. připojení