Технология за свързване

Конектори

КонекториКонекторите се използват основно за свързване на сензори. Висококачествените контакти и материали на конекторите осигуряват надеждни електрически връзки.
В допълнение към широката гама стандартни продукти, ifm предлага също версии без силикон и халогени, версии за хигиенни зони, за приложения в контакт с охладителни и смазочни течности, както и приложение в заваряването.
СелекторСхема на системата

Щекери

ЩекериЩекерите се използват основно за свързване към разпределителни кутии и модули. Висококачествените контакти и материали на пиновете осигуряват надеждни електрически връзки.
В допълнение към широката гама стандартни продукти, ifm предлага също версии без силикон и халогени, версии за хигиенни зони, за приложения в контакт с охладителни и смазочни течности, както и приложение в заваряването.
СелекторСхема на системата

Свързващи кабели

Свързващи кабелиСвързващите кабели имат щекер и конектор. Те се използват за свързване на сензори към разпределителни кутии и модули. Висококачествените контакти и материали осигуряват надеждни електрически връзки.
В допълнение към широката гама стандартни продукти, ifm предлага също версии без силикон и халогени, версии за хигиенни зони, за приложения в контакт с охладителни и смазочни течности, както и приложение в заваряването.
СелекторСхема на системата

Разпределителни кутии

Разпределителни кутииРазпределителните кутии позволяват свързване на няколко сензора и подаване на съответните сигнали и захранващи напрежение посредством многожилни кабели. Това намалява значително сложността на инсталацията и окабеляването.
Освен разпределителни кутии със затворен кабел, се предлагат и версии с централен конектор.
СелекторСхема на системата

Преходни конектори

Преходни конекториАдаптиращите конектори позволяват свързване на прокараните щекери и конектори в корпуси или табла за управление.
СелекторСхема на системата

Преходни щекери

Преходни щекериАдаптиращите щекери се използват основно за модернизация на сензори с кабелни съединения за съединения щекер/конектор.
Те се монтират в корпуса с помощта на резба на мястото на съществуващото кабелно съединение и се свързват чрез наличните клеми.
СелекторСхема на системата

Y разклонители

Y разклонителиY-образните свързващи кабели се използват за разпределяне на сигнали и свързване на два модула към един конектор.
СелекторСхема на системата

COMBICON конектори

COMBICON конекториCOMBICON конекторите предлагат предимствата на удобните за обслужване връзки щекер/конектор заедно с изпитаните и изпробвани винтови връзки и скоби.
Днес те се използват стандартно за свързване на много от обработващите модули, захранванията и AS-i управляващите модули на ifm.
Схема на системата