Системи за следене на състоянието

Системи за следене на вибрациите

Системи за следене на вибрациитеefector octavis представлява проста за имплементиране система за следене на вибрациите, което измерва данните за вибрациите и автоматично извършва диагностика на машината директно на самата машина. Състоянието на машината се предава към системите PLC или SCADA. Тя отговаря на основните изисквания за съвременен мониторинг на машините: съвместимост, модулност и преносима конфигурация.
Схема на систематаНововъведения в продуктите

Дебитомери за сгъстен въздух

Дебитомери за сгъстен въздухefector metris се използва за измерване на разхода на сгъстен въздух. Високата динамика на измерванията заедно с високата точност на измерването и краткото време за реакция спомагат за широк обхват на приложенията от установяване на течове до работно измерване на потреблението. Множеството възможности за подаване на измерените стойности за ток и температура позволяват почти универсално свързване към технологични или контролни системи.
Схема на системата

Сензори за поток на вода

Сензори за поток на водаУсилията за намаляване на потреблението на вода предполага познаване на сегашното потребление. Благодарение на компактния си дизайн, измервателните системи като магнитно-индуктивните или ултразвуковите обемни сензори за поток могат да се използват и в системите за питейна вода. Използването във водопроводните системи за питейна вода се гарантира чрез използване на одобрени материали. Множеството възможности за подаване на измерените стойности за поток и температура позволяват почти универсално свързване към технологични или контролни системи.
Схема на системата

Системи за следене качеството на маслото

Системи за следене качеството на маслотоЗа ранно установяване на прекалено високо съдържание на вода в мазилните вещества и маслата, е полезно посредством сензор постоянно да се следи относителната влажност в средата.
Сензорът измерва относителната влага в маслото в обхвата 0...100 % с помощта на капацитивен измервателен елемент. Освен относителната влажност, сензорът предоставя и информация относно температурата на средата като аналогов сигнал.
Схема на системата