Промишлена комуникация

Контролери с AS интерфейс/ Gateway

Контролери с AS интерфейс/ GatewayAS-i контролерите и gateways са с AS-i управляваща функция и поради това са елементарна съставна част на AS-i мрежите. Тези компоненти обикновено са в таблата за управление и осигуряват комуникацията на данните. Широката гама осигурява подходящите продукти за различни приложения. Вграденият CoDeSys програмируем PLC позволява AS-i контролерите да се използват като допълнителна или независима система за управление.
СелекторСхема на систематаНововъведения в продуктите

Захранвания / модули за следене на неизправност на заземяването с AS интерфейс

Захранвания / модули за следене на неизправност на заземяването с AS интерфейсAS-i изисква използването на специални AS-i захранвания за комуникацията и захранване с напрежение на AS-i модулите и свързаните входове и изходи (частично). Те подават незаземено напрежение, което е особено подходящо за комуникация, която не се влияе от смущение, по-специално в индустриална среда. С помощта на монитори за грешки в заземяването, инсталацията може да се следи за проблеми със заземяването.
СелекторСхема на системата

I/O модули с AS интерфейс

I/O модули с AS интерфейсI/O модулите са децентрализирани входни и изходни модули за AS-i интерфейс за свързване на Вашите цифрови и аналогови входове и изходи. Различните приложения имат различни изисквания за I/O модулите по отношение на ниво на защита, съпротивление и използвани материали. Продуктовата гама обхваща PCB решения, модули за табла за управление и I/O модули с клас на защита IP69K.
СелекторСхема на системата

AirBoxes за пневматични приложения с AS интерфейс

AirBoxes за пневматични приложения с AS интерфейсAS-i AirBoxes са компактни пневматични клапани, оборудвани с цифрови входове за обратна връзка. Те са интегрирани в корпус ClassicLine и са съвместими по отношение на пространство и монтаж. AS-i връзката се осъществява чрез долната част на стандартен плосък кабел или кръгъл кабел. Предлагат се 3/2-ходови, 4/2-ходови, 5/2-ходови и 5/3-ходови клапани.
СелекторСхема на системата

Сензори с AS интерфейс

Сензори с AS интерфейсШинната връзка е интегрирана в интелигентните AS-i сензори. Това позволява те да бъдат директно свързани към жълтия кабел. В допълнение към към самата информация от сензора, чрез AS-интерфейса могат да се подават допълнителни данни относно диагностиката, които могат да се предадат и обработят при много ниски разходи.
СелекторСхема на системата

Устройства за клапани и актуатори за клапани с AS интерфейс

Устройства за клапани и актуатори за клапани с AS интерфейсУправленията на клапани за пневматични четвърт-оборотни актуатори могат да се монтират директно на повечето такива актуатори с помощта на стандартизиран механичен интерфейс. Те съдържат два индуктивни сензора за обратна връзка за позицията, един или два изхода за управление на пилотния клапан и един AS-i управляван модул.
Схема на системата

Разширение за AS интерфейс

Разширение за AS интерфейсСъществуват различни начини за удължаване на AS-i кабели. В екстремни случаи специфицираните сто метра могат да бъдат удължени до 1000 метра.
СелекторСхема на системата

Безопасност по време на работа с AS интерфейс

Безопасност по време на работа с AS интерфейсDie ausgereifte AS-i Technologie und die erweiterten Diagnosemöglichkeiten bieten hohe Zuverlässigkeit und Anlagenverfügbarkeit. „Safety at Work“ ist die Erweiterung des AS-Interface um sicherheitsgerichtete Komponenten. Sicherheitskomponenten bis zum Performance Level e nach EN ISO 13849-1 (IEC 61508 / SIL 3) lassen sich an AS-i anschließen.
СелекторСхема на системата

Fieldbus компоненти

Fieldbus компонентиAS-i gateways на ifm предоставят решения за технологични шини като Profibus, Profinet, Ethernet/ IP, DeviceNet, Ethercat и CANopen. Gateways работят като управляван fieldbus модул и използват AS интерфейс като интелигентен вход за информационната магистрала.
Схема на системата

IO-Link компоненти

IO-Link компонентиIO-Link е независим от производителя и fieldbus стандарт, който осигурява обмена на I/O потребителски данни и данни за параметрите между дадена контролна система и съвместими с IO-Link устройства, като например сензори и актуатори с диагностични функции.
AS интерфейс/ I/O-Link gateway позволява използването на функциите на IO-Link в AS интерфейс.
Схема на систематаНововъведения в продуктите