Флуидни сензори за процеси

Сензори за налягане

Сензори за наляганеifm предлага широка гама електронни сензори за налягане и вакуум, съответстващи на изискванията на различни промишлени приложения.
В зависимост от приложението се предлагат модули с керамично-капацитивни измервателни клетки или модули с измервателни клетки от неръждаема стомана с дебел DMS филм. Различните изходящи функции и конструкции на модулите, адаптирани за средата на приложение, осигуряват оптимална интеграция в различните процеси.
СелекторСхема на систематаНововъведения в продуктите

Сензори за вакуум

Сензори за вакуумifm предлага широка гама електронни сензори за вакуум, съответстващи на изискванията на различни промишлени приложения.
Различните изходящи функции и конструкции на модулите, адаптирани за средата на приложение, осигуряват оптимална интеграция в различните процеси.
СелекторСхема на системата

Сензори за поток/измерване на поток

Сензори за поток/измерване на потокЗа следене на газове и течности могат да се използват сензори, прилагащи подходящи методи на измерване.
Предлага се широка гама конструкции, пригодени за различни приложения и изисквания. Всички системи са конструирани така, че сигналите като поток и температура могат да се предават директно на системата за управление за по-нататъшна обработка.
СелекторСхема на систематаНововъведения в продуктите

Сензори за ниво

Сензори за нивоИзмерването на нивото се дели на директно измерване в средата и индиректно измерване отвън (например през стената на резервоара с помощта на капацитивни сензори).
Отлаганията и износването често водят до грешки, особено при контакт на механични превключватели със средата.
Електронните сензори на ifm, обаче, могат да работят без каквито и да е механични компоненти. Това прави сензорите изключително здрави и надеждни. Те не изискват редовна поддръжка и почистване.
СелекторСхема на систематаНововъведения в продуктите

Температурни сензори

Температурни сензориСледенето и контролът на температурата е една от най-важните задачи към измерванията в автоматизацията и технологичните процеси. Подходящата температура често влияе на качеството и ефективността на процеса. За да се избегнат опасни състояния, в много приложения се налага температурата да бъде следена.
За тази цел се използват компактни температурни превключватели и трансмитери, както и кабели и сонди, които се свързват към външен обработващ модул. В някои промишлени отрасли се използват безконтактни инфрачервени (ИЧ) измервателни сензори.
СелекторСхема на систематаНововъведения в продуктите

Сензори за обработка на сигнали

Сензори за обработка на сигналиКонтролните монитори във вариант DC и AC оценяват сигналите от сензорите за поток и ги предоставят като двоичен сигнал за по-нататъшна обработка. Те включват следене на проводника на релето за прекъсване и следене на температурата. Предлагат се и версии за опасни зони.
Схема на системата

Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапани

Системи за обратна връзка за клапани и актуатори за клапаниifm electronic предлага два индуктивни сензора, интегрирани в един корпус, предназначени за обратна връзка за позицията за актуатори с четвърт оборот (тип IND). Позициониращата капачка с две гърбици, разположени през 90°, която се монтира на задвижващия вал, задейства долния или горния сензор на IND, в зависимост от позицията на актуатора ("отворен" или "затворен). За обратна връзка за позицията на клапаните се използва efector valvis. По избор могат да бъдат зададени две или три точки на превключване в рамките на хода от 80 мм. Този ход на измерване е разделен на стъпки от по 0.2 мм с помощта на измервателен елемент, монтиран на оста на клапана. Използването на този индуктивен сензор позволява регистриране дори на много къси ходове.
СелекторСхема на системата