Визуално разпознаване

Сензори за разпознаване на обекти

Сензори за разпознаване на обектиСамостоятелен модул с вградено осветление и обработка в здрав, индустриално съвместим корпус. Електронното око за следене на наличие, пълнота, позиция, контрол на качеството, както и за сортиращи операции.
Схема на систематаНововъведения в продуктите

3D сензори

3D сензориefector pmd 3d е първият промишлен 3D сензор, който може да разпознава обекти в трите измерения. Всеки пиксел от матрицата на този чип измерва разстоянието си до обекта. Изображението на обекта върху матрицата на чипа и съответните стойности за разстоянията съответстват на 3D изображение. Това вградено оценяване позволява детайлно определяне на условията на обект или ситуация чрез триизмерно измерване на обем, разстояние или ниво.
Схема на системата

3D камери

3D камериКамерата pmd 3d регистрира ситуации и обекти според пространствените им измерения. За разлика от лазерните скенери, тя не изисква движещи се компоненти и поради това е здрава и работи без износване. Принципът на работа е същия като на 3D сензора. Освен 3D изображение на разстоянието, камерата осигурява и сиво изображение на ситуацията. Комбинацията от тези изображения предоставя възможността за свободно програмиране на специфични за конкретното приложение задачи с помощта на софтуерен инструмент.
Схема на системата

Осветителни модули

Осветителни модулиМного тънки задни светлини за генериране на точен силует. Предлагат се версии с червена или инфрачервена светлина. Непрекъсната работа или импулсен режим с 4 степени на интензивност на светлината.
Схема на системата