Сензори за контрол на движението

Енкодери

ЕнкодериЕнкодерите работят на фотоелектричен принцип без никакво износване. Това регистриране се извършва чрез пулсиращ диск, закрепен неподвижно към вала.
Линейните разстояния могат да се регистрират с точност до няколко милиметра с помощта на високочестотен брояч.
СелекторСхема на систематаНововъведения в продуктите

Сензори за скорост

Сензори за скоростСензорите за скорост на въртене комбинират измерване на скорост на въртене и мониторинг в един модул. Главата на сензора работи на принципа на индуктивния сензор за близост. Сензорът регистрира металните задействащи повърхности на въртящата се машина. Интегрираната обработка на сигнала преобразува тази информация в скорост на въртене. В случай че зададената мин./макс. скорост на въртене е по-висока или по-ниска, електронният изход се превключва.
Схема на системата

Сензори за наклон

Сензори за наклонДвуосните сензори за наклон с вграден CANopen интерфейс се използват за нивелиране и измерване на ъгловата позиция на мобилни машини. Типични приложения, например, са измерване на позицията на платформи или нивелиране на мобилни кранове. Освен това се предлагат сензори за наклон с двоични или аналогови изходни нива, които се свързват директно към контролери или I/O модули.
Схема на системата

Системи за обработка на импулси

Системи за обработка на импулсиПълната продуктова гама включва аналогови и цифрови системи за обработка на импулси за следене на скоростта, приплъзването и посоката, честотно-токови преобразуватели, броячи и цифрови дисплеи, както и гранични релета и дисплеи за аналогови стандартни сигнали.
Схема на системата