Вихрови сензори за измерване на потока с удобен за използване дисплей

Вихрови сензори за измерване на потока с удобен за използване дисплей

Алтернативата: Вихров сензор вместо турбинен

  • Интегрирано измерване на температурата
  • Електронен многоцветен дисплей 
  • Опция: резбови съединения с G и R резба (цилиндрична и конична резба)
  • Смяна на червен/ зелен цвят за регулиране стойностите на технологичните патраметри
  • Can be used for water with and without conductivity (deionised water)
  • Могат да се използват за обикновена вода или такава без електропроводимост (дейонизирана вода).
Използване на завихрания за определяне на дебита:
Течащият материал генерира различни въртеливи вихри в зависимост от скоростта. Честотата на потока се засича посредством пиезокерамичната сензорна клетка. Когато напречното сечение е известно през което преминава материала, честотата на вихрите позволява да се определи дебита. Този принцип на измерване, при който се използва завихрянето, не зависи от колебанията на налягането и температурата на флуида. Сензорите за измерване на дебит са с проста конструкция и това ги прави най-доброто съотношение на пазара между предлагани възможности, качество и цена.    Протичащият поток и температурата се преобразуват в стандартизиран токов сигнал (4...20 mA) или честотен превключващ сигнал, предлагат и възможност за използване на IO-Link интерфейс.


Изображение на продукта SV4200

M12 конектор · електрическа схема DC PNP / NPN · честота · IO-Link

SV4200 - Vortex-Durchflusssensor
SV4500 - Vortex-Durchflusssensor
SV5200 - Vortex-Durchflusssensor
SV5500 - Vortex-Durchflusssensor
SV7200 - Vortex-Durchflusssensor
SV7500 - Vortex-Durchflusssensor

M12 конектор · електрическа схема DC 2 x аналогов 4...20 mA*

SV4204 - Vortex-Durchflusssensor
SV4504 - Vortex-Durchflusssensor
SV5204 - Vortex-Durchflusssensor
SV5504 - Vortex-Durchflusssensor
SV7204 - Vortex-Durchflusssensor
SV7504 - Vortex-Durchflusssensor

Технология на свързване

EVC001 - Конектор, прав, Не съдържа силикон, Не съдържа халогени, контакти със златно покритие, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура -25...90 °C, 2 m PUR кабел
EVC002 - Конектор, прав, Не съдържа силикон, Не съдържа халогени, контакти със златно покритие, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура -25...90 °C, 5 m PUR кабел
EVT064 - Конектор, прав, За хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост, Не съдържа силикон, контакти със златно покритие, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура -25...100 °C, 2 m PVC кабел
EVT001 - Конектор, прав, За хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост, Не съдържа силикон, контакти със златно покритие, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Околна температура -25...100 °C, 5 m PVC кабел

Аксесоари

E40249 - Монтажна планка
E40250 - Регулиращ клапан, absperrbar, 10 bar
E40251 - Регулиращ клапан, absperrbar, 10 bar