Selector

Tot nu toe kon u ifm producten alleen via productgroepspecifieke overzichten of direct via een artikelnummer opvragen. Wat gebeurt er als u een sensor voor een speciale toepassing nodig heeft en u deze volgens aangegeven criteria wilt zoeken? Gebruikt u daarvoor onze "ifm selector".

Opmerking: Om deze zoekfunctie te gebruiken, dient JavaScript in uw browser geactiveerd te zijn.

Voor de volgende productgroepen staat een selector resp. configurator ter beschikking: