Systemen voor machinebewaking / monitoring

Trillingsbewaking / lagerbewaking

Trillingsbewaking / lagerbewakingDe efector octavis is een eenvoudig te implementeren trillingsbewakingssysteem, dat de trillingen van de machine meet en direct de machinediagnose vaststelt. De machineconditie wordt doorgegeven aan een PLC of SCADA systeem. De efector octavis vervult de wensen voor moderne machinebewaking: compatibel, modulair en instelbare configuraties.
Systeem overzichtsysteembeschrijving - Trillingsbewaking / lagerbewakingProductinnovaties

Persluchtverbruik monitoren

Persluchtverbruik monitorenDe efector metris wordt gebruikt om het verbruik van perslucht te meten. De hoge meetdynamiek in combinatie met de hoge meetnauwkeurigheid en een snelle responstijd resulteren in een toepassingsgebied van lekkagedetectie tot het onder bedrijfsomstandigheden meten van verbruik. Vele mogelijkheden in het aangeven van de waarden voor stroming en temperatuur maken een bijna universele koppeling aan proces of besturing mogelijk.
Systeem overzicht

Waterverbruik monitoren

Waterverbruik monitorenInspanningen om waterverbruik te reduceren veronderstellen kennis van het huidige verbruik. Meetsystemen, zoals magnetisch inductieve of ultrasone stromingsmetingen zijn door hun compacte ontwerp ook toepasbaar in watercircuits. De toepassingen in drinkwaterindustrie is door de toepassing van toegelaten materialen veilig gesteld. Vele mogelijkheden van de meetwaarde voor stroming, temperatuur in de uitgangen maken het mogelijk dat bijna ieder proces te koppelen is.
Systeem overzicht

Oliekwaliteitsmeting

OliekwaliteitsmetingVoor het vroegtijdig detecteren van een te groot water aandeel in smeermiddelen en oliën is het handig om een continue bewaking van de relatieve vochtigheid in het medium uit te voeren door middel van een sensor.
De sensor meet de relatieve vochtigheid in de olie met een range van 0...100% via een capacitief meetelement. Naast de relatieve vochtigheidsmeting geeft de sensor ook de temperatuur weer via een analoog signaal.
Systeem overzicht